Tema: Vold og overgrep

Mishandlede kvinners forventninger til, og erfaringer med, rettsapparatet

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

  • Hjemdal, Ole Kristian

    Hjemdal, Ole Kristian

    Pensjonert forsker II / cand. sociol.

    Vis profil

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Hovedformålet med forskningsprosjektet er å få økt kunnskap om hvordan kvinner som er blitt utsatt for alvorlig vold fra tidligere eller nåværende ektefelle/samboer opplever møtet med politiet, påtalemyndigheten og domstolen.

Metode

Forskningsprosjektet er kvalitativt, og metodene er intervjuer og deltakende observasjon. To rettssaker skal følges fra begynnelse til slutt, og kvinnene som er involvert i rettsprosessen skal intervjues to ganger i løpet av den tiden rettssakene pågår. I tillegg skal 10 kvinner som allerede har vært gjennom en rettsprosess intervjues om sine erfaringer.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er et doktorgradsprosjekt under doktorgradsprogrammet på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.  Både nasjonalt og internasjonalt er det gjort svært lite forskning som ser dette møtet fra kvinnenes perspektiv, og i den grad det er gjort denne typen studier har man med få unntak sett på kvinnenes møte med politiet eller politi- og påtalemyndighet.  Prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

Publikasjoner

Grøvdal, Y. (2012). En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet. Unipub forlag. (Doktorgradsavhandling).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater