Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

NordURM, Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors

Forskning på enslige mindreårige flyktninger i Norden er et relativt nytt forskningsfelt. NordURM vil fremme samarbeid om forskning og forskerutdanning på et nordisk nivå, samt utvikle felles forskningsprosjekter om enslige mindreårige flyktninger.

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2015

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Hjorthol, Toril

Hovedmål

NordURM har blitt tildelt prosjektmidler fra NordForsk for perioden 2011-2015.  

NordURMs mål for prosjektperioden er å

  • fremme, etablere og styrke nordisk samarbeid om forskning og forskerutdanning angående enslige mindreårige flyktninger
  • utvikle forskningstemaer med relevante problemstillinger og initiere nye komparative forskningsprosjekter
  • øke forståelsen av enslige mindreårige flyktningers mangfoldige og komplekse behov, samt å få bedre innsikt i ulike nasjonale tiltak 

Tilleggsinformasjon

Organisering

NKVTS er ansvarlig for å administrere de tildelte NordForsk-midlene, implementere prosjektet og utvikle egne websider for nettverket. Lederen for nettverket er seniorforsker Lutine de Wal Pastoor, NKVTS.

I tillegg til lederen er det opprettet en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Belgia.

I løpet av prosjektperioden vil det bli organisert 6 nettverksmøter og 3 workshops for PhD-studenter og andre unge forskere. Vertskapet for møtene vil gå på omgang mellom de respektive landene. Det offisielle språket i nettverket er engelsk.

NordURM samarbeider med Nordic Network for Research on Refugee Children.

Deltakelse

NordURM skal være åpent for alle som er interessert i forskning om enslige mindreårige flyktninger. Nettverket er først og fremst et nordisk nettverk, men i tråd med NordForsk sitt regelverk kan inntil 25% av deltakerne være ikke-nordiske. 

Kriterier

For å være med i nettverket kan man 

  • være involvert i pågående forskning tilknyttet feltet enslige mindreårige flyktninger
  • ha kompetanse innen feltet enslige mindreårige   
  • ha tilknytning til nordisk universitet, høgskole, forskningsinstitutt eller FoU-enhet 
  • ha internasjonal ekspertise vedrørende forskningsfeltet

Forskerutdanning

NordURM vil organisere workshops for PhD-studenter og andre unge forskere, slik at de får muligheten til å diskutere egen forskning med både juniorforskere og seniorforskere involvert i feltet enslige mindreårige.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater