Tema: Vold og overgrep

Plan for implementering av kunnskap om vold i nære relasjoner i høyskole- og universitetssystemet

Prosjektet har som mål å bidra til at utdanningstilbudene som gis ved alle landets høgskoler og universiteter oppgraderes med hensyn til kunnskap om vold i nære relasjoner.

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Sogn, Hanne

Hovedmål

Som ledd i regjeringens handlingsplan ”Vold i nære relasjoner” (2004-2007), har Sosial- og helsedirektoratet gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag: ”…. å utarbeide en nasjonal implementeringsplan for å styrke ulike grunn-, videre- og spesialistutdanninger med hensyn til kunnskap om vold i nære relasjoner”. (Tiltak 4 i handlingsplanen)

Prosjektet har som mål å bidra til at utdanningstilbudene som gis ved alle landets høgskoler og universiteter oppgraderes med hensyn til kunnskap om vold i nære relasjoner. Planen vil gi en oversikt over hvilke studieretninger innenfor ulike grunn-, videre- og spesialistutdanninger som har behov for kunnskap og gi innspill på hva slags kunnskapstilførsel de ulike studieretningene har behov for. På sikt er målet med implementeringsplanen å forbedre og supplere dagens utdanningstilbud og å sikre at ulike utdanningsgrupper som vil kunne komme i kontakt med volds- og overgrepsutsatte og/eller voldsutøvere i sitt fremtidige arbeid, har tilstrekkelig kunnskap om problematikken.

Publikasjoner

Sogn, H. 2007. Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2007).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater