Tema: Vold og overgrep

Utvikling av incestsenterstatistikk

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltaker

  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

Prosjektet består i å utvikle felles statistikkskjema for incestsentrene.

Metode

Utarbeiding av statistikkskjema i samarbeid med en arbeidsgruppe fra utvalgte incestsentre og Bufdir.

Tilleggsinformasjon

Arbeidet er gjort i samarbeid med en referansegruppe med representanter for fire incestsentre og Bufdir. Det er utviklet fire ulike skjema: ett skjema for henvendelser til senteret, ett for deltakelse i aktiviteter som foregår på senteret, ett brukerskjema og et skjema som gjelder samletall for sentrenes organisering, drift og brukere. Skjemaene ble sendt ut til incestsentrene i desember 2008 og ble tatt i bruk fra 1. januar 2009. 

Scentio Research har fått i oppdrag å bearbeide den årlige statistikken.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater