Tema: Vold og overgrep

Utvikling og validering av «Child and Adolescent Trauma Screening Questionnaire» (CATS)

Utvikling og validering av Child and Adolescent Trauma Screening Questionnaire (CATS), et kartleggingsskjema som måler posttraumatiske stressplager hos barn og ungdom.

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Å kartlegge barn og ungdom for tidligere traumer og posttraumatiske stressplager (PTS-plager) er viktig for å fange opp de som trenger behandling, og for å måle effekten av behandlingen som gis. Hovedmålet med denne studien er å utvikle et internasjonalt validert kartleggingsskjema  for å fange opp PTS-plager hos barn og ungdom i henhold de diagnostiske DSM-5 kriteriene for PTSD. Skjemaet skal utvikles på  på ulike språk (amerikansk engelsk, britisk engelsk, tysk, norsk og nederlandsk) og gjelder i aldersgruppen 7-17 år.

Delmål

I tillegg til å utvikle et validert kartleggingsskjema for å måle posttraumatiske stressplager hos barn og ungdom, er målet også å:

– Utvikle en versjon for omsorgsgivere, hvor de rapporterer om plager hos barna eller ungdommene

– Utvikle en kortversjon av skjemaet

– Tilby åpen tilgang på skjemaet, slik at det kan bli implementert i klinisk praksis.

Metode

Utvalget vil bestå av 100 barn eller ungdom som har opplevd en eller flere potensielt traumatiske hendelser. Alle barna og ungdommene er i aldersgruppen mellom 7 og 17 år og vil bestå av både gutter og jenter. 

Ved alle BUPer i Norge som er med i TF-CBT implementeringsprosjektet, benytter de allerede CATS. Datainnsamlingen til dette prosjektet vil skje av TF-CBT terapeuter ved 6 utvalgte klinikker. I og med at det skal samles inn i alt 100 skjemaer, skal hver klinikk samle inn 15-20 skjemaer.

I etterkant av datainnsamling skal dataene analyseres sammen med data fra de andre landene som er med i valideringsstudien. Fokuset i analysene vil både være å undersøke den skjemaets indre konsistens (reliabilitetsanalyser), faktorvaliditet (konfirmatorisk faktoranalyse i henhold til 4-faktorstrukturen til DSM-5 og 3-faktorstrukturen til ICD) og undersøke konvergent og divergent validitet.

 

 

 

Publikasjoner

Sachser, C., Berliner, L., Holt, T., Jensen, T. K., Jungbluth, N., Risch, E., . . . Goldbeck, L. et al. (2017). International development and psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders, 210, 189-195. doi:10.1016/j.jad.2016.12.040

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater