Tema: Vold og overgrep

Web-basert veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

NKVTS har tidligere i samarbeid med RVTSene utarbeidet en veileder for kommunene om utvikling av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Justisdepartementet har gitt i oppdrag å oppdatere denne veilederen og å lansere den som en web-basert løsning. NKVTS arbeider også denne gangen sammen med RVTSene.

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2013

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er et viktig verktøy for å bekjempe vold i nære relasjoner. De skal bedre tilbudene både til dem som utsettes for vold, til dem som utsetter andre for vold, og til andre berørte.

Veilederen går gjennom prosessen med å utvikle handlingsplanerfor trinn for trinn. Det er også utviklet en egen mal for hvordan handlingsplaner kan utformes.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater