Tema: Vold og overgrep

Web-basert veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

NKVTS har tidligere i samarbeid med RVTSene utarbeidet en veileder for kommunene om utvikling av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Justisdepartementet har gitt i oppdrag å oppdatere denne veilederen og å lansere den som en web-basert løsning. NKVTS arbeider også denne gangen sammen med RVTSene.

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2013

Prosjektleder

  • Hjemdal, Ole Kristian

    Hjemdal, Ole Kristian

    Pensjonert forsker II / cand. sociol.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer. Veilederen er utviklet av NKVTS og RVTS-ene på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

NB: Innholdet i veilederen ble sist revidert og oppdatert i august 2017. Lov- og regelverk, tiltak og tjenester kan ha endret seg etter den tid.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater