Råd om reaksjoner på 22. juli-filmene

I forbindelse med filmatiseringene av hendelsene 22. juli har NKVTS i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli utarbeidet råd til berørte og deres nærmeste. Rådene skal være en hjelp til å forstå og håndtere reaksjoner og symptomer.

Å se terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya gjenskapt på film er følelsesmessig krevende og vekke vonde minner. For berørte og overlevende kan det også være vanskelig å møte den massive medieomtalen filmene får. For venner, kollegaer og bekjente kan rådene bidra til å forstå hvordan de berørte har det.

NKVTS har et forskningsprogram som tar for seg opplevelser og reaksjoner hos dem som ble berørt av terroren. Mange av de berørte har fortalt oss om sine erfaringer og opplevelser under og i tiden etter terrorangrepet. Her kan du lese mer om forskningsprogrammet.

Råd til berørte som vurderer å se filmene

Film kan være en sterk påminner på vonde opplevelser

I tiden som kommer er det planlagt flere filmer om terrorangrepet 22. juli 2011. For alle som opplevde angrepene kan det å se dem vekke vonde minner. Tankene på det som skjedde denne dagen og alle de utfordringene som kom etterpå vil for mange være krevende å håndtere. Det å bygge seg opp med disse hendelsene i bagasjen har krevd mye.

Det kan være til god hjelp å være forberedt på å håndtere reaksjoner og møte engasjementet og diskusjonene filmene vil medføre.

Reaksjoner og symptomer som kan utløses

I film brukes det ofte sterke virkemidler som formidler frykt og brutalitet. Som tilskuer kan en reagere med frykt og avsky, sinne og tristhet. Slike reaksjoner kan også føre til at man føler seg fysisk dårlig og kjenner på for eksempel uro, kvalme, hjertebank og kortpustethet. For alle som var direkte berørt av angrepet, vil filmatisering av hendelsene vekke tanker og følelser fra egne opplevelser den dagen. Reaksjonene kan bli sterke og gi for eksempel søvnvansker, mareritt, sinne, irritabilitet og sorgreaksjoner.

For noen kan likevel frykt og sterke reaksjoner under visning bli overveldende, situasjonen kan oppleves som truende og farlig og bli en stor psykisk belastning.

Meninger om filmen

Det kommer en rekke filmer om hendelsene 22. juli. Det vil være ulike syn på om og når det eventuelt er riktig å lage film etter 22.7. Likeledes er det nok mange meninger om hvordan filmene er blitt laget, hvorvidt den bidrar til å øke folks forståelse for hendelsene på Utøya, og kanskje ikke minst om hvilken del av historien som bør fortelles. Filmene vil vekke medias oppmerksomhet og det vil oppstå debatter. For de etterlatte, de som overlevde og andre berørte kan dette engasjementet bli krevende.

Om du vurderer å se film om 22.7 i en forhåndsvisning eller på kino, tenk nøye gjennom hvorfor og hva du bør gjøre for å forberede deg godt. Om man pleier å reagere kraftig når man blir minnet om hendelsene på Utøya kan det også skje når du ser filmen. En motivasjon for å se filmen kan likevel være at du ønsker å forberede deg på diskusjonen som kommer i etterkant. Tenk over hva som er viktig for deg, og planlegg etter det. Hvis du bestemmer deg for å se filmen, sitt et sted i salen der du føler deg komfortabel, og enkelt kan gå ut. Ta med noen nære som kan være til støtte for deg.

Nyttige råd for å takle reaksjoner:

Om du får reaksjoner på stress er det viktig at du minner deg på at hendelsene ligger tilbake i tid og at dette er en film. Det er helt normalt å reagere når man blir minnet om så vonde hendelser og tap. Her er noen råd som kan være til hjelp:

  1. Du er trygg. Minn deg selv på at katastrofen er over, og det farlige ligger i fortiden.
  2. Vær sammen. Ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. Søk til andre. La andre få lov å hjelpe deg. Fortell gjerne om hendelsen til noen som tåler å høre på deg. Husk at det ikke er alle som vil snakke så mye om det de har opplevd, det er også greit.
  3. Bruk det som har hjulpet deg før. Minn deg på dine sterke sider. Det vil hjelpe deg til å mestre reaksjonene. De samme strategiene du har hatt nytte av før vil du også kunne ha nytte av nå.
  4. Ha fokus på dagliglivet. Sørg for å få nok hvile og følg de vanlige rutinene dine. Gjør aktiviteter som gjør at du føler deg bedre. Gå tur? Høre på musikk? Være med venner og familie? Søvn og fysisk aktivitet kan redusere stressnivået i kroppen.

En oversikt over tilgjengelige hjelpetelefoner finner du på: www.psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

August, 2018

NKVTS og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Medieinnslag om filmen:

Kronikk av Grete Dyb: Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse 

Se innslag på Dagsrevyen med leder av Støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland og forskningsleder ved NKVTS Grete Dyb.

Les intervju med Erik Poppe i Aftenposten 7. januar, hvor han blant annet snakker om Utøya-filmen.

Les intervju med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli i Troms og Finnmark.