Tema: Vold og overgrep

Familievoldskoordinatorene i politiet

Grøvdal, Y. (2004). Familievoldskoordinatorene i politiet. (Notat NKVTS notat 2004).

Familievoldskoordinatorene har offisielt vært i funksjon siden 1. juli 2002. NKVTS har undersøkt forholdene for familievoldskoordinatorene i alle politidistrikter i Norge så langt.

Undersøkelsen baserer seg på telefonintervjuer med alle familievoldskoordinatorene (i noen tilfeller med vikarer) i tidsrommet mai til august 2003.Noen av koordinatorene er kontaktet flere ganger, blant annet for å innhente tilleggsopplysninger som ikke kom fram i den første samtalen.

Det er familievoldskoordinatorenes egne synspunkter som danner utgangspunktet for notatet, og det gir noen klare begrensninger. En grundig evaluering av ordningen ville måtte omfatte flere aktører i tillegg.

Forskerne

  • Grøvdal, Yngvil

    Grøvdal, Yngvil

    Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

    Vis profil