Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

Michel, P. O., & Hellevik, P. (2015). Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune. (Rapport 3/2015).

Kan det planlagte minnesmerket for angrepet på Utøya kan medføre negative psykososiale virkninger for beboere i nærmiljøet?

Denne rapporten er utført på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er besluttet å etablere et nasjonalt minnesmerke for angrepet på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten i Hole kommune. Departementet ønsker i den forbindelse å få undersøkt om det planlagte
minnesmerke kan medføre negative psykososiale virkninger for beboere i nærmiljøet. Rapporten ser nærmere på litteraturen rundt opprettelsen av
minnesteder etter sammenlignbare hendelser andre steder. I tillegg baserer den seg på intervjuer av et utvalg av beboere fra området rundt Utøya.

Hovedfunnene i undersøkelsen er at lokalmiljøet der vi bor er viktig for vår historie og identitet. Hvis det gjennomføres drastiske endringer i miljøet, uten en prosess som involverer alle berørte av etablering av et
minnesmerke, kan det føre til motsetninger mellom de ulike parter.

De som tar initiativ til etablering har et særskilt ansvar for å etablere en god prosess der alle blir hørt. En manglende involvering kan i sin tur lede til ulike psykososiale konsekvenser. Slike psykososiale konsekvenser kan
allerede i dag observeres hos de som bor på Sørbråten.

Forskerne

Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

PDF 1.8MB

Last ned publikasjon