Ansatte
Hellevik, Per Moum Pressebilder

Hellevik, Per Moum

Stipendiat
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 997 06 014

Kompetanseområder

– Aggresjon og vold gjennom digitale medier

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Hellevik, P. (2017). Digital Intimate Partner Violence and Abuse Among Youth: A Systematic Review of Associated Factors. In S. Holt, C. Øverlien & J. Devaney (Eds.) Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe (pp. 192-214). Jessica Kingsley Publishers.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264

Hellevik, P., Øverlien, C., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., & Stanley, N. (2015). Traversing the Generational Gap: Young People’s Views on Intervention and Prevention of Teenage Intimate Partner Violence. In N. Stanley & C. Humphreys (Eds.) Domestic Violence and Protecting Children: New Thinking and Approaches (pp. 34-48). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Rapporter

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Michel, P. O., & Hellevik, P. (2015). Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2015).

Hellevik, P. M., & Øverlien, C. (2013). Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge – En kunnskapsoversikt 2013. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hellevik, P., & Hjemdal, O. K. (2013). A Week to Count 2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hellevik, P. M., & Hjemdal, O. K. (2012). En uke med vold 2012. Justisdepartementets voldsmåling 2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre publikasjoner

Hellevik, P. (2018 November). Digital vold og aggresjon blant tenåringer i kjæresteforhold: Digital Medier og Risikabel Intimitet. Foredrag på Ungdom i Risiko.

Hellevik, P. (2017 November). Digital vold i ungdoms kjæresteforhold. Foredrag på Kontroll+Alt+Delete – den digitale volden, Litteraturhuset.

Hellevik, P. (2016 April). Dating Violence Among Nordic Youth. Expert Conference on Violence in Adolescents’ Intimate Relationships: Existing Knowledge and Prevention Initiatives in Norway. Paper presented at REFORM – Nordic Expert Conferance On Teen Dating Violence.

Hellevik, P. (2016 May). Kjærestevold blant norske tenåringer: Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR). Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt.

Hellevik, P. (2014 January). Cyber aggression – An introduction. Paper presented at Voldelige kjæresteforhold – Digitaliserte overgrep?, Gullhaugveien 1-3.

Øverlien, C., & Hellevik, P. (2014 November). Våld mellan ungdom i nära relation. Hur gamla frågor finner nya arenor med förödande konsekvenser. Foredrag på Victimologi konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2013 September). Violence in teenage intimate partner relationships. Paper presented at ISPCAN 2013, Dublin.

Hellevik, P., Øverlien, C., Askeland, I. R., & Lømo, B. (2013 September). Ungdoms voldsutsatthet i en digital hverdag. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Felix konferansesenter.

Pressebilder