Ansatte
Hellevik, Per Moum Pressebilder

Hellevik, Per Moum

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 997 06 014

Kompetanseområder

Kompetanseområder:

– Radikalisering og voldelig ekstremisme.
– Vold og overgrep via bruk av digitale medier.

 Jeg har en Ph.D. i sosiologi og medievitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobber som seniorforsker. Min forskning fokuserer på interpersonlig vold, digital vold, og radikalisering og voldelig ekstremisme, hvor en sentral prioritering har vært på ungdom og unge voksne.

 Jeg leder for tiden forskning relatert til seksuelle overgrep på nett, og radikalisering og voldelig ekstremisme.

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., & Stensland, S. Ø. B. (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and Threats. Terrorism and Political Violence. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Hellevik, P., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (2022). Policing mental health? Norwegian police’s work with preventing radicalization into violent extremism. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. doi:10.1080/19434472.2022.2067211

Hellevik, P. (2019). Teenagers’ personal accounts of experiences with digital intimate partner violence and abuse. Computers in Human Behavior, 92, 178-187. doi:10.1016/j.chb.2018.11.019

Øverlien, C., Hellevik, P. M., & Korkmaz, S. (2019). Young Women’s Experiences of Intimate Partner Violence – Narratives of Control, Terror, and Resistance. Journal of Family Violence, 1-12. doi:10.1007/s10896-019-00120-9

Hellevik, P. (2017). Digital Intimate Partner Violence and Abuse Among Youth: A Systematic Review of Associated Factors. In S. Holt, C. Øverlien & J. Devaney (Eds.) Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe (pp. 192-214). Jessica Kingsley Publishers.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264

Hellevik, P., Øverlien, C., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., & Stanley, N. (2015). Traversing the Generational Gap: Young People’s Views on Intervention and Prevention of Teenage Intimate Partner Violence. In N. Stanley & C. Humphreys (Eds.) Domestic Violence and Protecting Children: New Thinking and Approaches (pp. 34-48). .

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Førde, K. E., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2023). Bekymringsarbeidet. Politiets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Cappelen Damm Akademisk.

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Hellevik, P. (2024). Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2).

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023).

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Michel, P. O., & Hellevik, P. (2015). Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2015).

Hellevik, P. M., & Øverlien, C. (2013). Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge – En kunnskapsoversikt 2013.

Hellevik, P., & Hjemdal, O. K. (2013). A Week to Count 2012.

Hellevik, P. M., & Hjemdal, O. K. (2012). En uke med vold 2012. Justisdepartementets voldsmåling 2012.

Andre publikasjoner

Hellevik, P., Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. Forskersonen.no.

Hellevik, P. (2019 December). Kjærestevold blant tenåringer, og digitale mediers rolle i slik atferd. Foredrag på Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner – 10-årsjubileum for videreutdanning om vold i nære relasjoner, UiT.

Hellevik, P. (2019 September). The Dark Side of Intimacy – Exploitation and Abuse in Teenagers’ Intimate Relationships. Paper presented at ECDV 2019, Oslo.

Hellevik, P. (2019 September). Violence and Abuse in Young People’s Intimate Relationships. Paper presented at ECDV 2019, Oslo.

Hellevik, P. (2019 September). Vold og aggresjon i unges kjæresteforhold. Foredrag på Innlegg for Kirkelig ressurssenter, Oslo.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2019 June). Kjærestevold i Norden. Foredrag på Seminar om kjærestevold i Norden, NKVTS.

Hellevik, P. (2018 November). Digital vold og aggresjon blant tenåringer i kjæresteforhold: Digital Medier og Risikabel Intimitet. Foredrag på Ungdom i Risiko.

Hellevik, P. (2017 November). Digital vold i ungdoms kjæresteforhold. Foredrag på Kontroll+Alt+Delete – den digitale volden, Litteraturhuset.

Hellevik, P. (2016 April). Dating Violence Among Nordic Youth. Expert Conference on Violence in Adolescents’ Intimate Relationships: Existing Knowledge and Prevention Initiatives in Norway. Paper presented at REFORM – Nordic Expert Conferance On Teen Dating Violence.

Hellevik, P. (2016 May). Kjærestevold blant norske tenåringer: Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR). Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt.

Øverlien, C., & Hellevik, P. (2014 November). Våld mellan ungdom i nära relation. Hur gamla frågor finner nya arenor med förödande konsekvenser. Foredrag på Victimologi konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm.

Hellevik, P. (2014 January). Cyber aggression – An introduction. Paper presented at Voldelige kjæresteforhold – Digitaliserte overgrep?, Gullhaugveien 1-3.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2013 September). Violence in teenage intimate partner relationships. Paper presented at ISPCAN 2013, Dublin.

Hellevik, P., Øverlien, C., Askeland, I. R., & Lømo, B. (2013 September). Ungdoms voldsutsatthet i en digital hverdag. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Felix konferansesenter.

Pressebilder