Unge som begår seksuelle overgrep

Kruse, A. E. (2011). Unge som begår seksuelle overgrep.

Hva vet vi om unge som begår seksuelle overgrep?

Det kan være vanskelig å si noe sikkert om omfanget av seksuelle overgrep blant unge. Undersøkelser om seksuelle overgrep måler tildels svært forskjellige hendelser av ulik alvorlighetsgrad. 

Det er store variasjoner i gruppen av unge som begår seksuelle overgrep. Det er forskjeller i antall ofre, kjønn og alder på ofrene, type handlinger og bruk av vold. I denne kunnskapssatatusen fokuseres det på kjennetegn ved både overgrepet, situasjonen rundt og personen som har begått overgrepet.

Det finnes hypoteser og forklaringsmodeller om hvorfor voksne forgriper seg seksuelt på barn, men dette kan ikke uten videre overføres til unge som forgriper seg.

På bakgrunn av forskning og klinisk arbeid er det også utviklet flere hypoteser og modeller om årsakene til ungdommers seksuelle overgrepsadferd. Disse modellene og hypotesene presenteres i denne kunnskapsbstatusen.

Tiltak og behandling kan være en del av samfunnets reaksjonsformer mot unge som forgriper seg seksuelt. Det er viktig å hjelpe både utsatte og utøvere for å begrense skadevirkningene av overgrepet og for å forebygge at nye overgrep skjer.

Forskerne

Unge som begår seksuelle overgrep

PDF 619.6KB

Last ned publikasjon