Voldsutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker

Schou, L., Dyb, G., & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007:8).

Rapporten viser resultatene fra en studie foretatt av NKVTS og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Den baserer seg på ungdomsundersøkelsene i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark.

Rapporten beskriver forekomst av vold og seksuelle overgrep blant 15-åringer. Den tar også opp sammenhengen mellom selvrapportert utsatthet og sosioøkonomiske, geografiske og individuelle forhold.

23,6 % av guttene og 11,8 % av jentene har opplevd vold fra jevnaldrende.

Oslo har høyest forekomst av vold fra ungdommer, mens Oppland ligger lavest. Finnmark har høyest forekomst av seksuelle overgrep, nesten en av ti jenter sier de har vært utsatt for seksuelle overgrep siste år. 

Vold fra voksne og seksuelle overgrep viste sterkere sammenheng med sosiale og helsemessige forhold enn hva vold fra ungdom gjorde.

Forskerne

  • Dyb, Grete

    Dyb, Grete

    Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

    Vis profil

Voldsutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker

PDF 5.6MB

Last ned publikasjon