Seminarer og arrangementer

Rapportlansering: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 28. november kl 9.00 - 10.00

28. november kl 9.00 inviterer NKVTS til lansering av rapporten «Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier». Dette er den første, store undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Det vil si familier der én eller begge foreldre har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner. Internasjonal forskning viser at dette er familier som kan oppleve store belastninger.

Seminaret er gratis. Påmelding nederst på siden. Seminaret streames.

Hvordan kan vi gjøre hverdagslivet bedre, for veteraner, deres pårørende og barn når en av foreldrene er ute i utenlandsoperasjoner?
For å svare på det har vi invitert soldater og deres familier til å fortelle om hvordan de oppfatter egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner. Vi har også sett på hvilke forhold som legger rammene for familiens hverdagsliv i forbindelse med deployering og ikke minst hvordan veteranene og deres familier best kan følges opp i forbindelse med deltakelse i utenlandsopperasjoner.

Rapporten bygger på intervju med veteraner, partnere, barn og venner av veteraner. Studien ble gjennomført i perioden 2020 til 2023.

Målet med denne studien er å få mer kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet for disse familiene. Rapporten overrekkes Forsvarsdepartementet.

Program

 • Velkommen, ved Cecilie Daae, direktør NKVTS.
 • Presentasjon av prosjektet, forskningsleder Arnfinn J. Andersen.
 • Mottak av, og takk for rapporten, ved statsråd Bjørn Arild Gram.
 • Presentasjon av funnene i undersøkelsen, Forsker II Anette Brunovskis, Forsker II Belinda Ekornås.
 • Kommentarer til resultatene ved Generalsekretær Bjørn Rober Dahl, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner  og Generalsekretær Kjetil Bragstad, Veteranforbundet SIOPS.

Oppfølgingen av veteranfamiliene er et tverretatlig ansvar og utføres av Forsvaret og sivile institusjoner. Studien er bestilt og finansiert av Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Rapporten er skrevet av Anette Brunovskis, Belinda Ekornås og Arnfinn Andersen.

Følg direktesendingen.

Medvirkende

Gjester

 • Anette Brunovskis

  Anette Brunovskis

  Forsker II

 • Belinda Ekornås

  Belinda Ekornås

  Forsker II

Har du spørsmål?

Rapportlansering: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404