Ansatte
Andersen, Arnfinn J. Pressebilder

Andersen, Arnfinn J.

Forskningsleder / forsker II / dr. polit.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 470 31 669

Kompetanseområder

 • Tvungen migrasjon og flyktninghelse
 • Radikalisering og ekstremisme
 • Integrering, familie, samliv og nye familieformer,

  vennskap, sosiale nettverk,
  kjønn, seksualitet, normalitet

  Andersen har arbeidet innenfor forvaltning og forskning med fagområder som barn, familie, likestilling og velferd. Han har vært ansatt i Barne- og likestillingsdepartementet (1988 – 1994) og i Norges Forskningsråd med programansvar innenfor området barn, familie og velferdsforskning (1994 – 1999/2003 – 2005). Andersen har også arbeidet som avdelingsleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet (2006 – 2007) og som forskningsleder/forskningssjef ved NKVTS (2010 – 2019)

  I 2003 ble Andersen dr.polit ved Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU). Han har vært tilknyttet Universitet i Oslo (UiO) som Post.doc ved Senter for kjønnsforskning (2005 – 2006/2007 – 2009).

  I tillegg har Andersen hatt nasjonale og internasjonale verv: 

 • Medlem av regjeringens kontaktutvalg for likestilling (Bondevik I)
 • (2007 – 2010) Medlem senere styreleder ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)
 • (2007 – 2019) Medlem av representantskapet i REFORM
 • (2012 – 2014) Styremedlem Likestillingssenteret på Hamar
 • (2004 – 2005) Utpekt som Nasjonal ekspert til programkomiteen: Prioritet 7 Citizens and Governanse in a Knowledge-Based Society. DG Research, Europakommisjonen
 • (1990 – 1993) Programstyremedlem i programmet «»Barn i velferdssamfunnet»» i Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS)

  Han har også arbeidet som evaluator av søknader til EU-kommisjonen for DG-research for enheten Women and Science.

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Soye, E., Hilden, P. K., Andersen, A. J., & Watters, C. (2023). Recognising the newcomer: Education policy and teaching practices in Norway and England. Frontiers in Education, 8. doi:10.3389/feduc.2023.1231633

Spaas, C., Said-Metwaly, S., Skovdal, M., Primdahl, N. L., Jervelund, S. S., Hilden, P. K., Andersen, A. J., Opaas, M., Soye, E., Watters, C., Verelst, A., Derluyn, I., Colpin, H., & De Haene, L. (2023). School-based Psychosocial Interventions’ Effectiveness in Strengthening Refugee and Migrant Adolescents’ Mental Health, Resilience, and Social Relations: A Four-country Cluster Randomized Study. Intervención psicosocial, 32(3), 177-189. doi:10.5093/pi2023a12

Stensland, S., Glad, K. A., Andersen, A. J., Brodersen, D., Bækkelund, H., Daae, C., Heltne, U. M., Jensen, T., Johnsen, I., Kristensen, P., Nissen, A., Ormhaug, S. M., Reinholdt, N. P., Stene, L. E., Thapa, S. B., Thoresen, S., & Ottesen, A. (2023). Oppfølging av menneskerrammet av krig og katastrofer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 143(18), 1-5. doi:10.4045/tidsskr.23.0791

Hellevik, P., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (2022). Policing mental health? Norwegian police’s work with preventing radicalization into violent extremism. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. doi:10.1080/19434472.2022.2067211

Kankaanpää, R., Aalto, S., Vänskä, M., Lepistö, R., Punamäki, R. L., Soye, E., Watters, C., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Derluyn, I., Verelst, A., & Peltonen, K. (2022). Effectiveness of psychosocial school interventions in Finnish schools for refugee and immigrant children, “Refugees Well School” in Finland (RWS-FI): a protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials, 23(1). doi:10.1186/s13063-021-05715-6

Szelei, N., Devlieger, I., Verelst, A., Spaas, C., Jervelund, S. S., Primdahl, N. L., Skovdal, M., Opaas, M., Durbeej, N., Osman, F., Soye, E., Colpin, H., De Haene, L., Aalto, S., Kankaanpää, R., Peltonen, K., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Watters, C., & Derluyn, I. (2022). Migrant Students’ Sense of Belonging and the Covid-19 Pandemic: Implications for Educational Inclusion. Social Inclusion, 10(2), 172-184. doi:10.17645/si.v10i2.5106

Verelst, A., Spaas, C., Pfeiffer, E., Devlieger, I., Kankaapää, R., Peltonen, K., Vänskä, M., Soye, E., Watters, C., Osman, F., Durbeej, N., Sarkadi, A., Andersen, A. J., Primdahl, N. L., & Derluyn, I. (2022). Social Determinants of the Mental Health of Young Migrants. European Journal of Health Psychology, 29(1). doi:10.1027/2512-8442/a000097

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2021). «Basically, I am here to help you»: Police conversation interventions in the prevention of radicalisation and violent extremism as a pastoral technique of power. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK), 108(2), 311-326. doi:10.7146/ntfk.v108i2.128526

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2021). Mental health in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017: A nationwide, questionnaire-based, cross-sectional prevalence study. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2021.1994218

Spaas, C., Verelst, A., Devlieger, I., Aalto, S., Andersen, A. J., Durbeej, N., Hilden, P. K., Kankaanpää, R., Primdahl, N. L., Opaas, M., Osman, F., Peltonen, K., Sarkadi, A., Skovdal, M., Jervelund, S. S., Soye, E., Watters, C., Derluyn, I., Colpin, H., & De Haene, L. (2021). Mental Health of Refugee and Non-refugee Migrant Young People in European Secondary Education: The Role of Family Separation, Daily Material Stress and Perceived Discrimination in Resettlement. Journal of Youth and Adolescence. doi:10.1007/s10964-021-01515-y

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2020). Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE) – A longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open, 10(7). doi:10.1136/bmjopen-2019-036101

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Andersen, A. J. (2016). Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv. In S. B. Nielsen & G. R. Hansen (Red.) Køn, seksualitet og mangfoldighed (pp. 221-244). Samfundslitteratur.

Andersen, A. J. (2015). Making Space for fatherhood in gay men’s lives in Norway. In G. B. Eydal & T. Rostgaard (Eds.) Fatherhood in the Nordic Welfare States (pp. 231-250). Policy Press. doi:10.2307/j.ctt1t894gw.16

Andersen, A. J. (2013). Intimitetens plass i vennskap og parforhold sett i lys av en romantisk historie. I W. Mühleisen & J. L. Lorentzen (Red.) Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår (s. 203-219). Akademika forlag.

Andersen, A. J. (2011). Fra heteroromantikk til mangfoldige lystfellesskap: Intimitetens endrede organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning, 35(1), 3-17.

Andersen, A. J. (2011). Sexual citizenship in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 25(1), 120-134. doi:10.1093/lawfam/ebq019

Andersen, A. J. (2010). Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51(3), 363-386.

Andersen, A. J. (2009). Det norske seksuelle medborgerskap. I W. Mühleisen & Å. Røthing (Red.) Norske seksualiteter (s. 121-140). Cappelen Damm Akademisk.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Førde, K. E., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2023). Bekymringsarbeidet. Politiets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Cappelen Damm Akademisk.

G. Øverland, A. J. Andersen & K. E. Førde (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

G. Øverland, A. J. Andersen, K. E. Førde, K. Grødum & J. Salomonsen (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, A. J. (2003). Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Brunovskis, A., Ekornås, B., & Andersen, A. J. (2023). Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2023).

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020).

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Andersen, A. J. (1988). Homofile og lesbiskes livssituasjon.

Andre publikasjoner

Durbeej, N., McDiarmid, S., Sarkadi, A., Feldman, I., Punamaki, R. L., Kankaanpää, R., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Verelst, A., Derluyn, I., & Osman, F. (2021). Correction to: Evaluation of a school-based intervention to promote mental health of refugee youth in Sweden (The RefugeesWellSchool Trial): study protocol for a cluster randomized controlled trial (Trials, (2021), 22, 1, (98), 10.1186/s13063-020-04995-8). Trials, 22(1). doi:10.1186/s13063-021-05840-2

Andersen, A. J. (2020 December). Preentasjon av studien Refuge, om syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting. Foredrag på Syrere i Norge – hva har de i bagasjen? Utfordringer i møte med hjelpeapparatet, Oslo.

Andersen, A. J. (2020 October). Forskning om veteraner og deres familier, presentasjon av et nytt forskningsprosjekt. Foredrag på Nasjonalt fagnettverk for veteraner.

Andersen, A. J. (2018). Ikke legg ned NKVTS. Dagsavisen.

Solberg, Ø., & Andersen, A. J. (2016). La oss ikke glemme psykisk helse. NRK Ytring. doi:https://www.nrk.no/ytring/la-oss-ikke-glemme-psykisk-helse-1.12950948

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Andersen, A. J. (1995). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Norsk Teologisk Tidsskrift(2).

Andersen, A. J. (1987). Coming Out Coming Home. Vennskap som sosial strategi. (Hovedfagsoppgave).

Pressebilder