Seminarer og arrangementer / Opptak fra tidligere arrangementer

Opptak fra tidligere arrangementer

Se filmer fra tidligere arrangementer i regi av NKVTS.

Frokostseminar: Lokal forebygging av radikalisering

Arrangementet ble avholdt torsdag 24. januar 2019 kl 9.00

Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge

Arrangementet ble avholdt fredag 8. desember klokka 9.00-10.30

Åpne forelesninger: The life course burden of PTSD within and across generations

Arrangementet ble avholdt tirsdag 5. desember 2017, klokken 10.00-12.00. gullhaugveien 1-3, 5. etasje.

Konferanse: Hva gjør vi med volden?

Arrangementet ble avholdt onsdag 29. november fra kl. 9 til 16. dørene åpner 8.00.

Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge

Arrangementet ble avholdt tirsdag 14. november klokka 9.00-10.30

Frokostseminar: En uke med vold

Arrangementet ble avholdt torsdag 31. august, kl 9.00 - 10.30

Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse

Arrangementet ble avholdt tirsdag 27. juni, fra kl. 9.00-10.30

Frokostseminar: Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.

Arrangementet ble avholdt onsdag 26. april 2017, fra kl 9.00 - 10.30

Frokostseminar: Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya

Arrangementet ble avholdt fredag 10. mars kl 9.00-10.30

Frokostseminar: Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Arrangementet ble avholdt fredag 3. mars kl 9.00- 10.30

Flyktningseminar: Å komme til Norge uten foreldre

Arrangementet ble avholdt fredag 8. april kl. 9.00-12.00

Flyktningseminar: Skolens psykososiale rolle

Arrangementet ble avholdt torsdag 7. april 2016 kl. 9.00-12.00

Flyktningseminar: Voksne traumatiserte flyktninger i behandling

Arrangementet ble avholdt onsdag 6. april 2016 kl 9.00-12.00

Frokostseminar: Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring.

Arrangementet ble avholdt 27. november 2015

Frokostseminar: Barn og krisepregede nyheter i massemedia – Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?

Arrangementet ble avholdt 17. september 2015. kl 9.00-10.30.