TF-CBT-konferansen 2021

VI ønsker velkommen til årets digitale TF-CBT-konferanse!

Presentasjoner

 

 

Vi har fått noen forespørsler fra deltagere som ønsker å sitte sammen og følge konferansen, f.eks på klinikken de jobber. Man må fortsatt betale per person, men det holder at en person logger seg inn. I etterkant må leder sende e-post med navnene på deltagerne som var tilstede, for at de skal få kursbevis. E-post sendes til Camilla Blestad: camilla.blestad@nkvts.no.

 

 

 

 

Program TF-CBT-konferansen 2021

Tirsdag 27. april

10.00-10.15: Velkommen

10.15-11.00: Vold mot barn i Norge: Forekomst og betydning for psykisk helse (Gertrud Hafstad, PhD og Else-Marie Augusti, PhD, NKVTS)

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: «Smittet av traumer»: Hvordan klare å opprettholde fokus og tilstedeværelse med klienten over tid i traumefokusert arbeid (psyk. spes. Per Isdal, ATV)

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.30: Online Abuse: Anxieties, Realities, Enigmas (Prof. David Finkelhor, PhD, University of New Hampshire)

13.30-13.45: Pause

13.45-14.20: forts. Online Abuse: Anxieties, Realities, Enigmas (Prof. David Finkelhor)

14.20-14.30: Pause

14:30-15.00: Spørsmål fra deltakere til prof. David Finkelhor

15.00-15.15: Avslutning

 

Onsdag 28. april

11.00-11.15: Velkommen til dag 2

11.15-12.00: Kontrafaktiske tanker om traumatiske hendelser: Betydningen av tanker om hva som kunne ha skjedd for posttraumatisk stressreaksjoner (Ines Blix, PhD, NKVTS)

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Engaging and working with caregivers to enhance outcomes and completion (Prof. Esther Deblinger, PhD, CARES Institute, Rowan University)

13.45-14:00: Pause

14.00-14.45: Engaging and working with children to enhance outcomes and completion (Prof. Esther Deblinger)

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45: Spørsmål fra deltakere til prof. Esther Deblinger

15.45-16.00: Avslutning

 

Påmelding:

Trykk her for å melde dere på: Påmelding – TF-CBT-konferansen 27. – 28. april 2021

Har dere spørsmål om betaling eller ikke mottatt lenke til konferansen, ta kontakt med Gyro på denne e-postadressen: tfcbt@gyro.no

 

Foredragsholdere på TF-CBT-konferansen 2021

 

Esther Deblinger er professor i psykiatri ved Rowan University School of Osteopathic Medicine i Stratford, New Jersey, medgrunnlegger og direktør av CARES (Child Abuse Research Education and Service) Institute, og ikke minst og en av tre grunnleggere av TF-CBT. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om barn og traumer og behandling av PTSD og vunnet flere priser for sitt arbeid. Hun er en aktiv kliniker og forsker.

__________________________________________________________________

 

David Finkelhor er professor i sosiologi og er direktør for Crimes against Children Research Center og the Family Research Laboratory ved universitetet i New Hampshire. Han har forfattet en rekke artikler og bøker og anses for å være en av de mest fremtredende fagpersonene innen forskning på vold og overgrep mot barn. Han har vunnet flere priser for sin forskning, og er også kjent for å lage sanger om temaene han forsker på.

__________________________________________________________________

 

Per Isdal er psykologspesialist og etablerte Alternativ til Vold i 1987, hvor han er ass. direktør og regionleder i region vest.  Han har arbeidet mye med voldsproblematikk, sekundærtraumatisering, og compassion fatigue. I 2011 ble han tildelt Den  store psykologprisen og han er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

__________________________________________________________________

 

Portrettfoto av forsker 2 Ines Blix

Ines Blix har en PhD i psykologi og er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun forsker på relasjonen mellom traumer og kognitive funksjoner. Herunder har hun særlig fokusert på relasjonen mellom traumer og hukommelse, samt hvordan tanker kan bidra til å påvirke respons på traumatiske hendelser.

__________________________________________________________________

 

Gertrud Sofie Hafstad NKVTS Foto Ingar SørensenGertrud Sofie Hafstad har en PhD i psykologi og er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes arbeid er særlig fokusert på barnemishandling, epidemiologi, PTSD og posttraumatisk vekst. Hun har ledet Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep (UEVO).

__________________________________________________________________

 

Else-Marie Augusti har en PhD i psykologi og er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun forsker på vold og overgrep mot barn, og jobber blant annet i prosjektet Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep (UEVO).