Delta i forskningsprosjekt om tidlig hjelp til barn med traumatiske opplevelser

Sammen med kommunen din tester Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om behandlingsmetoden Trinnvis sammen kan gi raskere og bedre hjelp til å håndtere reaksjoner på traumatiserende hendelser hos barn.

Informasjon til foreldre

Noen ganger kan barn vise store vansker og vegre seg for å delta i aktiviteter, gå på skole eller være med venner. De kan vise uro, engstelse, sinne eller tristhet. Kanskje kjenner du som omsorgsperson til en eller flere spesifikke hendelser; som mobbing, vold eller ulykker, som kan være årsak til at barnet sliter. Eller kanskje vet du ikke hvorfor.

Hva er Trinnvis sammen?

Sammen med kommunen din tester Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om behandlingsmetoden Trinnvis sammen kan gi raskere og bedre hjelp til å håndtere reaksjoner på traumatiserende hendelser hos barn.

Trinnvis sammen er en delvis hjemmebasert korttidsbehandling for barn fra 7 til 12 år og deres familier. Barnets omsorgsgiver får en viktig rolle i å hjelpe barnet, under veiledning av en terapeut fra kommunen. Behandlingen tilpasses ulike typer traumer og vanskelige opplevelser.

Les mer om Trinnvis sammen her.

Delta

Er du nysgjerrig på mer informasjon og lurer på om du og barnet ditt kan delta i forskningen? Ta kontakt med kommunen din for en uforpliktende vurderingssamtale.

Det er frivillig å delta, og dere kan trekke dere fra studien når som helst. Dersom man trekker seg fra studien, får man allikevel behandling

Kunnskapen vi får fra deres deltakelse i dette prosjektet, bidrar til å hjelpe andre barn i samme situasjon.

Kontaktinfo i din kommune

Kontaktinfo til deltakerkommuner finner du i listen under.

Du kan også kontakte prosjektkoordinator om du har spørsmål eller ikke finner kontaktinfo til din kommune.

Kristin har på seg en svart genser. Hun har halvlangt, blondt hår og blå øyneKristin Eliassen
Tlf: 97439888
Mail: krel@nkvts.no