Tema: Vold og overgrep Live 24. mars 2022 09:00
< NKVTS TV

Forstår vi hverandre? – Seminar om begrepet VOLD


… og voldsforskningens rolle i politikkutforming og som pådriver i hvordan vi ser oss selv.

Hva betyr det når vi sier at noen er utsatt for vold? Legger vi det samme i begrepene, og hva medfører det om vi mener forskjellige ting?

I løpet av seminaret belyser vi innholdet i begrepet «vold mot barn» fra ulike perspektiver, og ser på bruk av begrepet i forskjellige sammenhenger. Folk flest, forskere, klinikere, journalister, beslutningstakere og myndigheter kan ha forskjellige oppfatninger av hva det betyr å være utsatt for vold. Bli med oss og snakk om hva vi snakker om når vi snakker om vold.

Program