NKVTS-TV

Forstår vi hverandre? – Seminar om begrepet VOLD

Live 24. mars 2022 09:00

… og voldsforskningens rolle i politikkutforming og som pådriver i hvordan vi ser oss selv. Hva betyr det når vi sier at noen er utsatt...

Les mer