NKVTS-TV

Flyktningelevers opplevelse av norsk skole

Publisert 12. mai 2023

Webinaret handler om hvordan skolen bør ta imot og legge til rette for elever med flyktningbakgrunn, og hvordan disse elevene opplever å være nyankomne elever...

Les mer