NKVTS-TV

Skoleseminar: Unge berørt av terror. Hvilke utfordringer har de i skolehverdagen?

Live 22. november 2018

NKVTS har arrangert et seminar om hvordan skolen kan møte elever som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser. Hvordan påvirker det skolehverdagen?...

Les mer