NKVTS-TV

Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep, UEVO

Live 23. oktober 2019 09:00

Vi har kartlagt forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt blant ungdom mellom 12 og 16 år. Onsdag 23. oktober lanserte vi funn...

Les mer