NKVTS-TV

Opptak av seminar: Kjærestevold i Norden

Live 18. juni 2019

18. juni arrangert NKVTS et halvdagsseminar om vold mellom unge kjærester i Norden, sammen med Barne- og familiedepartementet. Forskere fra flere nordiske land bidro med...

Les mer