NKVTS-TV

Kjønnslemlestelse i Norge

Live 4. april 2024 09:00

Kjønnslemlestelse eller kvinnelig omskjæring berører mange tusen jenter og kvinner i Norge. Spørsmål som tas opp er: Hva slags konsekvenser kan omskjæring ha for jenter...

Les mer