Tema: Vold og overgrep Publisert 5. desember 2017
< NKVTS TV

The life course burden of PTSD within and across generations


Åpen forelesning med Karestan Koenen.

Hvordan påvirker posttraumatiske stressreaksjoner oss gjennom livet – og hva betyr genetisk sårbarhet for forløpet? Kom og hør Karestan Koenen, psykolog og professor ved Harvard, forelese om ny og spennende forskning av stor betydning for praksis.