Tema: Vold og overgrep Publisert 15. oktober 2021
< NKVTS TV

Vold i unges nære relasjoner


I forelesningen retter Carolina Øverlien blikket mot vold i unges nære relasjoner.

Digital vold er særlig fremtredende blant unge i dag.

Nye studier viser at digitale platformer utvider mulighetene for utøving av vold, og dette fører til mange konsekvenser for unge.