Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Etter Utøya-angrepet – hvem fikk tidlig hjelp?

Wiström, E. D., Stene, L. E., & Dyb, G. (2016). Etter Utøya-angrepet – hvem fikk tidlig hjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening, 136(14-15), 1223-1226. doi:10.4045/tidsskr.15.0691

I denne studien kartlegges om det var geografiske forskjeller i hjelpetiltakene som ble gitt til de overlevende fra terrorangrepet på Utøya.

Artikkelen er tilgjengelig i fulltekst hos Tidsskriftet Den norske legeforening

Bakgrunn

Etter terrorangrepet på Utøya 22.7. 2011 anbefalte Helsedirektoratet en proaktiv kommunal modell for oppfølging. I denne modellen skulle kriseteamene raskt kontakte de overlevende, og alle overlevende skulle få en fast kontaktperson i kommunen. Formålet var å sikre tidlig hjelp og kontinuitet i oppfølgingen. I denne studien kartlegger vi om det var geografiske forskjeller i hjelpetiltakene som ble gitt.

Materiale og metode

Studien inkluderer 321 av 495 overlevende etter Utøya-angrepet. Deltagerne ble intervjuet 4 – 5 måneder etter terrorangrepet. Vi kartla om det var forskjeller i andel overlevende som fikk proaktiv oppfølging og andre helsetjenester ut fra helseregion eller bostedskommunens sentralitet.

Resultater

Studien viste at det var geografiske forskjeller i helsehjelpen som ble gitt, ved at en lavere andel overlevende fikk proaktiv oppfølging i Oslo sammenlignet med landet for øvrig. I Oslo oppga 66 % av de overlevende at de ble kontaktet av kriseteam og 61 % at de fikk en kontaktperson. I mindre sentrale kommuner oppga 88 – 98% kontakt med kriseteam og 85 – 91% å ha fått en kontaktperson.

Fortolkning

Funnet må ses i sammenheng med at Oslo kommune var særlig hardt rammet av terrorangrepene 22.7. 2011. Organisatoriske forhold i kommunen kan også ha hatt betydning for utfallet.

Forskerne

 • Dyb, Grete

  Dyb, Grete

  Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

  Vis profil
 • Stene, Lise Eilin

  Stene, Lise Eilin

  Forsker II / Lege

  Vis profil