Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway

Schultz, J. H., Langballe, Å., & Raundalen, M. (2014). Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 5(22758). doi:10.3402/ejpt.v5.22758

Lærere kan gis en nøkkelrolle i store skolebaserte tiltak etter en menneskeskapt katastrofe eller en naturkatastrofe.

Artikkelen beskriver et praktisk eksempel for design av en intervensjon for den delen av befolkningen som er i skolealder.

Forebyggende tiltak ble levert i form av en nasjonal kommunikasjonsstrategi mellom lærere og elever i alderen 6-19, i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011 i Norge. Strategien er basert på prinsipper fra internasjonal forskning.

Presentasjonen bidrar til diskusjonen om hvilken rolle læreren skal ha i skolebaserte kriseintervensjoner og håndtering av mediedekning av krig, terror og katastrofer av høy intensitet.

Konklusjon: Presentasjonen gir pedagogiske og psykologisk perspektiver på hvordan lærere kan innta en aktiv rolle når det gjelder å hjelpe elevene med å håndtere slike hendelser, gjennom to tilnærminger:
• Den terapeutiske tilnærmingen, å gjenopprette ro og følelser av sikkerhet.
• Den pedagogiske tilnærmingen, å fremme refleksjon og dypere forståelse.