Tema: Vold og overgrep

Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

 Vi fant at mange hadde fysiske og psykiske symptomer og dessuten andre traumeerfaringer i tillegg til den aktuelle politisaken. En systematisk kartlegging kan gi grunnlag for videre oppfølging i barnehuset, råd og anbefalinger til foreldre og hjelpeapparatet rundt barna, og for mer presise henvisninger til rett hjelpeinstans.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.

Forskerne