Ansatte
Augusti, Else-Marie Pressebilder

Augusti, Else-Marie

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 977 34 012

Kompetanseområder

Vold og overgrep mot barn

Kognitiv utvikling

Emosjoner og kognisjon

Beslutningsprosesser i barnevernet

Barn som vitner

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Augusti, E. M., Baugerud, G. A., Sulutvedt, U., & Melinder, A. M. D. (2018). Maltreatment and trauma symptoms: Does type of maltreatment matter. Psychological Trauma, 10(4), 396-401. doi:10.1037/tra0000315

Augusti, E. M., Bernt, A. C., & Melinder, A. M. D. (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 15(4), 256-289. doi:10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02

Baugerud, G. A., & Augusti, E. M. (2016). Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres. Norges Barnevern, 93(3-4), 290-303. doi:10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-12

Harris, L. S., Block, S. D., Ogle, C. M., Goodman, G. S., Augusti, E. M., Larson, R. P., . . . Urquiza, A. et al. (2016). Coping style and memory specificity in adolescents and adults with histories of child sexual abuse. Memory, 24(8), 1078-1090. doi:10.1080/09658211.2015.1068812

Hermansen, T. K., Røysamb, E., Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology, 233(8), 1523-1535. doi:10.1007/s00213-016-4248-3

Melinder, A. M. D., Augusti, E. M., Matre, M., & Endestad, T. (2015). Associations between executive functions and long-term stress reactions after extreme trauma: A two-year follow-up of the Utøya survivors. Psychological Trauma, 7(6), 583-590. doi:10.1037/tra0000048

Augusti, E. M., Torheim, H. K., & Melinder, A. M. D. (2014). The effect of emotional facial expressions on childrens working memory: Associations with age and behavior. Child Neuropsychology, 20(1), 86. doi:10.1080/09297049.2012.749225

Chae, Y., Goodman, G. S., Larson, R. P., Augusti, E. M., Alley, D., VanMeenen, K. M., . . . Coulter, K. P. et al. (2014). Children’s memory and suggestibility about a distressing event: The role of children’s and parents’ attachment. Journal of Experimental Child Psychology (Print), 123(1), 90. doi:10.1016/j.jecp.2014.01.005

McWilliams, K., Augusti, E. M., Dion, J., Block, S. D., Melinder, A. M. D., & Goodman, G. S. (2014). Children as Witnesses. In G. Melton (Ed.) The SAGE Handbook of Child Research (pp. 285-300). Sage Publications.

Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2013). Maltreatment is associated with specific impairments in executive functions: A pilot study. Journal of Traumatic Stress, 26(6), 780-783. doi:10.1002/jts.21860

Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2013). The effect of neutral and negative colour photographs on children’s item directed forgetting. European Journal of Developmental Psychology, 10(3), 378-391. doi:10.1080/17405629.2012.686741

Goodman, G. S., Ogle, C. M., Block, S. D., Harris, L. S., Larson, R. P., Augusti, E. M., . . . Urquiza, A. et al. (2011). False memory for trauma-related Deese-Roediger-McDermott lists in adolescents and adults with histories of child sexual abuse. Development and psychopathology (Print), 23(2), 423-438. doi:10.1017/S0954579411000150

Augusti, E. M., Melinder, A. M. D., & Gredebäck, G. (2010). Look who’s talking: Pre-verbal infants’ perception of face-to-face and back-to-back interactions. Frontiers in Psychology, 1. doi:10.3389/fpsyg.2010.00161

Andre publikasjoner

Augusti, E. M. (2018 November). Ungdomsårene – en tid for utvikling. Sammenhenger mellom hjernens utvikling, tanker og atferd. Foredrag på Utlendingsdirektoratets barnefaglige dag, Oslo.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Barns rett til å bli hørt – Forskningsetiske og metodiske avveininger i UEVO-studien. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Vold, seksuelle overgrep og kognisjon: En pilotstudie av en kognitiv oppgave i et spørreskjemaformat. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Torshavn.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Retten til å bli hørt: Om barns deltakelse i forskning om sensitive tema. Foredrag på Frokostmøte, Litteraturhuset, Oslo.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Tórshavn.

Augusti, E. M. (2017). Stress tidlig i livet og hjernens utvikling. I B. Bratvold (Red.) Barn i Norge 2017 (s. 22-34). Oslo: Voksne for barn.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2017 May). A nationally representative survey of child maltreatment in Norwegain 12-15 year olds. Paper presented at Workshop med professor Karestan Koenen, Harvard, Oslo.

Baugerud, G. A., & Augusti, E. M. (2016 November). Ny forskning og praksis: Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres. Foredrag på Samarbeidskonferansen mellom barnevernsektoren og universitets- og høgskolesektoren, Oslo.

Augusti, E. M. (2010). Barns oppveksterfaringer og kognitiv utvikling. Psykologisk tidsskrift.

Augusti, E. M., & Melinder, A. (2010 June). Induced forgetting of complex emotional pictures. The directed forgetting task and children’s memory. Paper presented at 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gøteborg.

Augusti, E. M., Gredebäck, G., & Melinder, A. M. D. (2009 April). Infants’ early social understanding. Paper presented at Society for Reserach in Child Development Biennial Meeting 2009.

Pressebilder