ICDP – International Child Development Programme

Skar, A. M. S., Flakk, G., & von Tetzchner, S. (2017). ICDP - International Child Development Programme. In H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes & J. Kjøbli (Red.) Den krevende foreldrerollen (pp. 148-168). Gyldendal Akademisk. doi:10.1080/17405629.2013.793597

Forskerne