Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser

Bækkelund, H., & Berg, A. O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. In T. L. Anstorp & K. Benum (Red.) Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (pp. 78-99). Universitetsforlaget.

Forskerne