Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2016). Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap. In M. H. Olsen (Red.) Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier. (pp. 171-187). Universitetsforlaget.

Forskerne