Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Like a bridge over troubled water? A longitudinal study of general social support, colleague support, and leader support as recovery factors after a traumatic event

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). Like a bridge over troubled water? A longitudinal study of general social support, colleague support, and leader support as recovery factors after a traumatic event. European Journal of Psychotraumatology, 8(1). doi:10.1080/20008198.2017.1302692

Tidligere forskning har funnet en sammenheng mellom tilgang på sosial støtte og nivå av posttraumatisk stress for personer som har opplevd en traumatisk hendelse. Man har imidlertid mindre kunnskap om hvorvidt slik støtte påvirker endring i psykiske plager over tid.

Nå har forskere ved NKVTS funnet at personer med høyt nivå av psykiske plager raskere blir bedre dersom de opplever å ha god sosial støtte. Både venner og familie og sjefen er viktige støttegivere.

Hva er sosial støtte?

Sosial støtte kan bestå av hjelp til praktiske oppgaver (instrumentell støtte), informasjon, råd eller tilbakemelding som hjelper en person med å løse et problem eller tolke en situasjon (informasjons-støtte), eller støtte gjennom å vise kjærlighet, omsorg og sympati (emosjonell støtte). Sosial støtte kan komme fra ulike kilder: venner og familie, kolleger, og ledere.

Sosial støtte er viktig for alle. Imidlertid har slik støtte en særlig viktig funksjon i å gjenopprette tillit og trygghetsfølelse etter traumatiske hendelser slik som et terrorangrep.

Psykiske plager hos de ansatte i regjeringskvartalet

I denne studien har forskerne sett på sammenhengen mellom opplevd sosial støtte og grad av bedring hos en gruppe mennesker som i utgangspunktet hadde høye nivåer av psykiske plager. Målet var å finne ut om sosial støtte bare påvirker det grunnleggende nivået av psykiske plager, altså beskytter mot utvikling av alvorlige psykiske plager i utgangspunktet, eller om det også påvirker hvor raskt de som er utsatt opplever bedring.

Studien tar for seg personer som var ansatt i regjeringskvartalet under terrorbombingen 22. juli 2011. Av et utvalg på nesten 2000 personer som besvarte en spørreundersøkelse 10 måneder etter angrepet, tar denne studien for seg utviklingen hos rundt 200 personer som hadde høye nivåer av psykiske plager ved på dette tidspunktet. Undersøkelsen ble gjentatt 22 og 34 måneder etter terroraksjonen, slik at forskerne kan se på utviklingen over tid.

Raskere bedring med god støtte

De aller fleste personene som i utgangspunktet hadde et høyt nivå av psykiske plager viste klar bedring på målingen 34 måneder etter terrorangrepet. De som opplevde å ha god sosial støtte hadde imidlertid en raskere bedring enn andre.

Både høy generell sosial støtte, og god støtte fra leder, hadde betydning for hvor fort man ble bedre. Støtte fra kolleger hadde derimot ikke en uavhengig sammenheng med verken grunnivået eller utvikling av psykiske plager over tid.

Gjennom de tre målingspunktene steg dessuten nivået av opplevd sosial støtte fra kolleger og ledere, og holdt seg stabilt for venner og familie. Tidligere studier har vist at personer med høyt nivå av psykiske plager ofte opplever at tilbudet om sosial støtte blir dårligere ettersom tiden går. At dette ikke skjedde for mange av de ansatte i regjeringskvartalet tyder på at arbeidsplassen hadde en mobilisering av støtte og en økende følelse av samhold i tiden etter terrorangrepet. I tillegg var terrorhandlingen del av et nasjonalt traume, og de rammede kunne ta del i et støttende og sørgende storsamfunn.

Tiltak for sosial tilhørighet fremmer bedring

Samlet sett viser resultatene altså at sosial støtte ikke bare beskytter mot å utvikle psykiske plager etter en traumatisk hendelse, men også fører til raskere bedring hos dem som har utviklet slike plager. Det betyr at tiltak som fremmer sosial tilhørighet og det å se seg selv som et verdsatt medlem av en sosial gruppe kan påvirke nivået av psykiske plager og forkorte tiden det tar å bli bedre.

Forskerne fant også at sosial støtte fra venner og familie, og støtte fra leder, uavhengig av hverandre førte til raskere bedring. Dette betyr at også ledere har mulighet til å bidra positivt til sine ansattes bedringsprosesser etter at de har opplevd traumatiske hendelser.

Forskerne