Ansatte
Pressebilder

Birkeland, Marianne Skogbrott

Forsker I
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4741433496

Kompetanseområder

  • Endring og stabilitet i psykisk helse etter eksponering for traumatiske hendelser
  • Psykologisk behandling av traumerelaterte plager hos barn, ungdom og voksne
  • Implementering av kunnskapsbasert behandling

Jeg ble utdannet psykolog (cand.psychol.) i 2005, og tok PhD i utviklingspsykologi i 2013, begge ved Universitet i Bergen. 

I 2013 begynte jeg som forsker II ved NKVTS, og i 2021 fikk jeg opprykk til forsker I. Jeg har også en 20% stilling som førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo. Siden 2019 har jeg vært associate editor i tidsskriftet European Journal of Psychotraumatology (impact factor i 2023 var 5.783). 

Siden 2021 har jeg ledet den nasjonale implementeringen av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikker (BUPer) i Norge. Omtrent 77% av BUPene kan tilby TF-CBT pr 2023. Jeg har også ledet utviklingen av en ny mobilapp til bruk sammen med TF-CBT. 

Min forskning fokuserer hovedsakelig på endringsmekanismer for psykisk helse i tilknytning til traumatiske hendelser. Jeg ser på hvorfor eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan oppstå, og hva vi kan gjøre for å redusere PTSD hos mennesker som ikke blir bra over tid. Jeg er interessert i tre spørsmål som utforsker dette temaet på ulike nivåer:

1) Hvilke faktorer bidrar til å beskytte mot utvikling av PTSD, og hvilke øker risikoen? En god del opplever traumatiske hendelser uten å være plaget av det i etterkant. Men mange opplever at plagene ikke slipper taket, heller ikke over tid. Informasjon om faktorer som er med på å bestemme utviklingsforløp er nyttig for å identifisere hvem som vil trenge hjelp. Spesielt ser jeg på betydningen av sosiale relasjoner for både utvikling av og bedring av PTSD.

2) Hva er mekanismene som setter i gang og opprettholder PTSD? PTSD kjennetegnes av symptomer, tanker, følelser og handlinger som kan påvirke hverandre. Det kan oppstå selvforsterkende nettverk av symptomer som for eksempel gjenopplevelser av traumet, dårlig søvn og konsentrasjonsproblemer. Jeg studerer hva som er sentrale komponenter i dette systemet, og gjennom dette kan jeg identifisere symptomer det kan være nyttig å fokusere på i behandling.

3) Hvordan kan vi fremme positive prosesser knyttet til å bli bra igjen av PTSD? Det finnes flere evidensbaserte behandlingsformer som har vist seg å ha god effekt mot PTSD. Likevel er vi ikke sikre på hva som gjør at disse behandlingsformene virker. Jeg undersøker hva som skal til for å sette i gang positive prosesser av reduksjon av PTSD-symptomer.

I tillegg er jeg også interessert i bruk av statistiske metoder som gir mulighet til å gi svar på komplekse problemstillinger, for eksempel SEM-modellering, mixed effects modeller, counterfactual-based causal mediation, og nettverksanalyser.

Tidligere har jeg også forsket på utvikling av selvfølelse blant ungdommer (PhD) og på arbeidsmiljøets betydning for mental helse etter å ha blitt utsatt for et terrorangrep på arbeidsplassen 22. juli (post.doc.). 

Min google scholar profil

 

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Birkeland, M. S., Jensen, T., Ormhaug, S. M., (2024). The bidirectional associations between caregiver and child symptoms in the parent-led treatment stepping together for children after trauma. Elsevier. doi:10.1016/j.brat.2023.104459

Hoppen, T. H., Meiser-Stedman, R., Kip, A., Birkeland, M. S., Morina, N., (2024). The efficacy of psychological interventions for adult post-traumatic stress disorder following exposure to single versus multiple traumatic events: a meta-analysis of randomised controlled trials. Elsevier. doi:10.1016/S2215-0366(23)00373-5

Hoppen, T. H., Meiser-Stedman, R., Jensen, T., Birkeland, M. S., Morina, N., (2023). Efficacy of psychological interventions for post-traumatic stress disorder in children and adolescents exposed to single versus multiple traumas: meta-analysis of randomised controlled trials. BioMed Central (BMC). doi:10.1192/bjp.2023.24

Jensen, T., Braathu, N., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Skar, A. M. S. (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: A naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), 1-11. doi:10.1080/20008066.2022.2114630

Sachser, C., Berliner, L., Risch, E., Rosner, R., Birkeland, M. S., Eilers, R., Hafstad, G. S., Pfeiffer, E., Plener, P. L., & Jensen, T. (2022). The child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) – validation of an instrument to measure DSM-5 and ICD-11 PTSD and complex PTSD in children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology, 13(2). doi:10.1080/20008066.2022.2105580

Birkeland, M. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2022). Understanding the relationships between trauma type and individual posttraumatic stress symptoms: A cross-sectional study of a clinical sample of children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1111/jcpp.13602

Birkeland, M. S., Thoresen, S., & Blix, I. (2021). No buffer effect of perceived social support for people exposed to violence during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional community study. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1-11. doi:10.1080/20008198.2021.1990551

Thoresen, S., Blix, I., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2021). Trusting others during a pandemic: Investigating potential changes in generalized trust and Its relationship with pandemic-related experiences and worry. Frontiers in Psychology, 12:698519, 1-9. doi:10.3389/fpsyg.2021.698519

Askeland, I. R., Birkeland, M. S., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Frontiers in Psychology, 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.710294

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2021). Worry and mental health in the Covid-19 pandemic: vulnerability factors in the general Norwegian population. BMC Public Health. doi:10.1186/s12889-021-10927-1 Sammendrag

Fosse, R., Birkeland, M. S., Blix, I., Strand, M., Møller, P., & Thoresen, S. (2020). Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57(11), 804-815.

Birkeland, M. S., Blix, I., & Thoresen, S. (2020). Trauma in the third decade: Ruminative coping, social relationships and posttraumatic stress symptoms. Journal of Affective Disorders. doi:10.1016/j.jad.2020.09.095 Sammendrag

Birkeland, M. S., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy, 132. doi:10.1016/j.brat.2020.103655 Sammendrag

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2020). Vivid memories of distant trauma: Examining the characteristics of trauma memories and the relationship with the centrality of event and posttraumatic stress 26 years after trauma. Applied Cognitive Psychology. doi:10.1002/acp.3650 Sammendrag

Olff, M., Amstadter, A. B., Armour, C., Birkeland, M. S., Bui, E., Cloitre, M., . . . Thoresen, S. et al. (2019). A decennial review of psychotraumatology: what did we learn and where are we going. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1-24. doi:10.1080/20008198.2019.1672948

Birkeland, M. S., Greene, T., & Spiller, T. (2019). The network approach to posttraumatic stress disorder: A systematic review. European Journal of Psychotraumatology, 11:1700614(1), 1-15. doi:10.1080/20008198.2019.1700614

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00094-8

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483 Sammendrag

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. In H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (pp. 111-131). .

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6 Sammendrag

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Arnberg, F. K., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2019). Long-term mental health and social support in victims of disaster: comparison with a general population sample. BJPsych Open, 5(1). doi:10.1192/bjo.2018.74

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine, 211, 183-189. doi:10.1016/j.socscimed.2018.06.002

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2018). Loss of trust may never heal. Institutional trust in disaster victims in a long-term perspective: Associations with social support and mental health. Frontiers in Psychology, 9, 1204. doi:10.3389/fpsyg.2018.01204

Blix, I., Kanten, A. B., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2018). Imagining What Could Have Happened: Types and Vividness of Counterfactual Thoughts and the Relationship With Post-traumatic Stress Reactions. Frontiers in Psychology, 9. doi:10.3389/fpsyg.2018.00515

"Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S.Felix, E. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2017.1418570" Sammendrag

Birkeland, M. S., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Gender Differences in Posttraumatic Stress Symptoms after a Terrorist Attack: A Network Approach. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.02091

Hansen, M., Birkeland, M. S., Nissen, A., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Prevalence and course of symptom-defined PTSD in individuals directly or indirectly exposed to terror: A longitudinal study. Psychiatry, 80(2), 171-183. doi:10.1080/00332747.2016.1230983

Valla, L., Birkeland, M. S., Hofoss, D., & Slinning, K. (2017). Developmental pathways in infants from 4 to 24 months. Child: Care, Health and Development, 43(4), 546-555. doi:10.1111/cch.12467

Birkeland, M. S., & Heir, T. (2017). Making connections: exploring the centrality of posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2017.1333387

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). Like a bridge over troubled water? A longitudinal study of general social support, colleague support, and leader support as recovery factors after a traumatic event. European Journal of Psychotraumatology, 8(1). doi:10.1080/20008198.2017.1302692 Sammendrag

Nielsen, M. B., Birkeland, M. S., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress. International Archives of Occupational and Environmental Health, 90(5), 411-421. doi:10.1007/s00420-017-1204-4

Birkeland, M. S., Hansen, M., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). For Whom Does Time Heal Wounds? Individual Differences in Stability and Change in Posttraumatic Stress after the 2011 Oslo Bombing. Journal of Traumatic Stress, 30(1), 19-26. doi:10.1002/jts.22158 Sammendrag

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). The impact of a workplace terrorist attack on employees' perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster. Leadership Quarterly, 28(5), 659-671. doi:10.1016/j.leaqua.2017.01.002 Sammendrag

Birkeland, M. S., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Does optimism act as a buffer against posttraumatic stress over time? A longitudinal study of the protective role of optimism after the 2011 Oslo bombing. Psychological Trauma, 9(2), 207-213. doi:10.1037/tra0000188 Sammendrag

Valla, L., Wentzel-Larsen, T., Smith, L., Birkeland, M. S., & Slinning, K. (2016). Association between maternal postnatal depressive symptoms and infants' communication skills: A longitudinal study. Infant Behavior and Development, 45, 83-90. doi:10.1016/j.infbeh.2016.10.001

Blix, I., Kanten, A. B., Birkeland, M. S., Solberg, Ø., Nissen, A., & Heir, T. (2016). Thinking About What Might Have Happened: Counterfactual Thinking and Post-traumatic Stress in Individuals Directly and Indirectly Exposed to the 2011 Oslo Bombing. Applied Cognitive Psychology, 30(6), 983-991. doi:10.1002/acp.3289 Sammendrag

Solberg, Ø., Birkeland, M. S., Blix, I., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Towards an exposure-dependent model of Posttraumatic stress: Longitudinal Course of Posttraumatic stress Symptomatology and Functional Impairment after the 2011 Oslo Bombing. Psychological Medicine, 46(15), 3241-3254. doi:10.1017/S0033291716001860 Sammendrag

Birkeland, M. S., Knatten, C. K., Hansen, M., Hem, C., & Heir, T. (2016). Long-term relationships between perceived social support and posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing: A three-year longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 202, 230-235. doi:10.1016/j.jad.2016.05.037 Sammendrag

Holsen, I., & Birkeland, M. S. (2016). Course, predictors, and outcomes of depressed mood in a cohort of Norwegian adolescents followed from age 13 into adulthood age 30. Emerging Adulthood, 5(1), 3. doi:10.1177/2167696816635810

Blix, I., Birkeland, M. S., Solberg, Ø., Hansen, M., & Heir, T. (2016). The Launching and Ensnaring Effects of Construing a Traumatic Event as Central to One's Identity and Life Story. Applied Cognitive Psychology, 30(4), 526-531. doi:10.1002/acp.3224 Sammendrag

Blix, I., Birkeland, M. S., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Posttraumatic Growth—An Antecedent and Outcome of Posttraumatic Stress: Cross-Lagged Associations Among Individuals Exposed to Terrorism. Clinical Psychological Science, 4(4), 620-628. doi:10.1177/2167702615615866 Sammendrag

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2015). Time-lagged relationships between leadership behaviors and psychological distress after a workplace terrorist attack. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(4), 689-697. doi:10.1007/s00420-015-1106-2 Sammendrag

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2015). Associations between work environment and psychological distress after a workplace terror attack: The importance of role expectations, predictability and leader support. PLOS ONE, 10(3). doi:10.1371/journal.pone.0119492 Sammendrag

Blix, I., Birkeland, M. S., Hansen, M., & Heir, T. (2015). Posttraumatic Growth and Centrality of Event: A Longitudinal Study in the Aftermath of the 2011 Oslo Bombing. Psychological Trauma, 7(1), 18-23. doi:10.1037/tra0000006

Birkeland, M. S., Hafstad, G. S., Blix, I., & Heir, T. (2015). Latent classes of posttraumatic stress and growth. Anxiety, Stress, & Coping, 28(3), 272-286. doi:10.1080/10615806.2014.956097 Sammendrag

Birkeland, M. S., Torsheim, T., Leversen, I., & Wold, B. (2014). Pathways to adulthood and their precursors and outcomes. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 26-32. doi:10.1111/sjop.12087

Birkeland, M. S., Breivik, K., & Wold, B. (2014). Peer acceptance protects global self-esteem from negative effects of low closeness to parents during adolescence and early adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 43(1), 70-80. doi:10.1007/s10964-013-9929-1

Blix, I., Hansen, M., Birkeland, M. S., Nissen, A., & Heir, T. (2013). Posttraumatic growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo bombing attack. Health and Quality of Life Outcomes, 11:160. doi:10.1186/1477-7525-11-160 Sammendrag

Birkeland, M. S., Melkevik, O., Holsen, I., & Wold, B. (2012). Trajectories of global self-esteem development during adolescence. Journal of Adolescence, 35(1), 43-54. doi:10.1016/j.adolescence.2011.06.006

Leversen, I., Danielsen, A. G., Birkeland, M. S., & Samdal, O. (2012). Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents' life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 41(12), 1588-1599. doi:10.1007/s10964-012-9776-5

Holsen, I., Jones, D. C., & Birkeland, M. S. (2012). Body image satisfaction among Norwegian adolescents and young adults: A longitudinal study of the influence of interpersonal relationships and BMI. Body image, 9(2), 201-208. doi:10.1016/j.bodyim.2012.01.006

Birkeland, M. S., Rimehaug, T., Arefjord, K., & Jøraas, T. (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 348-354.

Jøraas, E., Rimehaug, T., Birkeland, M. S., & Arefjord, K. (2009). E-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av ungdom – en kvalitativ studie av terapeuterfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 355-361.

Birkeland, M. S., Torsheim, T., & Wold, B. (2009). A longitudinal study of the relationship between leisure-time physical activity and depressed mood among adolescents. Psychology of Sport And Exercise, 10(1), 25-34. doi:10.1016/j.psychsport.2008.01.005

Birkeland, M. S., Rimehaug, T., Arefjord, K., Jøraas, T., (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Bøker og avhandlinger

Birkeland, M. S. (2013). Development of global self-esteem. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Birkeland, M. S., Blestad, C., Granly, L., Knutsen, M. L., Ormhaug, S. M., Skar, A. S., Jensen, T., (2024). Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge. Sammendrag

Bøe, H. J., Nordstrand, A. E., Engen, H. G., Gjerstad, C. L., Bakker, L. P., Thoresen, S., Birkeland, M. S., & Blix, I. (2021). Afghanistanundersøkelsen 2020, Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020. Oslo: Forsvaret.

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. (Rapport 5/2017). Sammendrag

Samdal, O., Bye, H. H., Torsheim, T., Birkeland, M. S., Diseth, Å., Fismen, A. S., . . . Wold, B. et al. (2012). Sosial ulikhet i helse og læring blant barn og unge: Resultater fra den landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleleelver. En WHO-undersøkelse i flere land”.

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Jensen, T., Øverland, K., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Øverlien, C., (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Vi må unngå å skape usikkerhet om det er greit å snakke med barn om vold.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Birkeland, M. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2022). Å bli alvorlig mobbet på skolen kan skade like mye som vold i hjemmet. Forskersonen.no.

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2021). Covid-19 og psykisk helse: Hvem har hatt det verst, og hvilke grupper bør vi prioritere nå. Forskersonen.no.

Birkeland, M. S., Blestad, C., Skar, A. M. S., Thoresen, S., & Jensen, T. (2021 November). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD. Foredrag på Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, Lillehammer.

Birkeland, M. S., Blestad, C., Skar, A. M. S., Thoresen, S., & Jensen, T. (2021 September). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP. Foredrag på Ahus ABUP Forskningsseminar, Lørenskog.

Birkeland, M. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2021 February). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?. Paper presented at Celebrating 10 years of the European Journal of Psychotraumatology.

Thoresen, S., Blix, I., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2021 February). Trust and social relationships in times of the COVID-19 pandemic. Paper presented at Celebrating 10 years of the European Journal of Psychotraumatology.

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2020). Correction to: Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors (European Child & Adolescent Psychiatry, (2019), 28, 12, (1671-1682), 10.1007/s00787-019-01340-6). European Child and Adolescent Psychiatry, 29(8), 1169. doi:10.1007/s00787-019-01369-7

Thoresen, S., Blix, I., Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Sammendrag

Thoresen, S., Stensland, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 November). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th Annual Meeting, Boston.

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2019 September). Alcohol use in victims of childhood family violence and sexual abuse: Risk of revictimization and problematic drinking in young adulthood. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Birkeland, M. S., Greene, T., & Spiller, T. (2019 November). The network approach to Posttraumatic Stress Disorder: A systematic review. Paper presented at ISTSS 35th Annual meeting, Boston.

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 October). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater. Foredrag på Fagdag v/Oslo krisesenter, Oslo.

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 September). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater. Foredrag på Lansering av KRIPOS' rapport "Alvorlig vold mot små barn".

Harpviken, A. N., Skar, A. M. S., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 September). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo.

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019 September). Associations between aspects of social landscapes after childhood violence. A network analysis. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence, Oslo.

Skar, A. M. S., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 January). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway. Paper presented at The 34th annual San Diego international conference on child and family maltreatment, San Diego.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018 November). Violence-related shame, loneliness and health. An investigation of loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Washington DC.

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Arnberg, F. K., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2018 November). Loss of trust may never heal. Institutional trust in disaster victims in a long-term perspective: Associations with social support and mental health. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Washington DC.

Thoresen, S., Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Birkeland, M. S. (2018 August). Childhood violence and long-term consequences: Three lessons learned from a longitudinal study. Paper presented at The 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Torshavn.

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2018 November). Trajectories of Alcohol use in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Annual Meeting, Washington D.C.

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2018 November). Am I an island? A network analysis exploring social landscapes after childhood violence. Paper presented at 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations, Washington DC.

Ormhaug, S. M., Birkeland, M. S., & Jensen, T. K. (2017 June). "I don't want to talk about it". Youth' disengagement in trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT). Paper presented at ESTSS konferansen, Odense.

Thoresen, S., Blix, I., & Birkeland, M. S. (2017 June). Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-katastrofen. Foredrag på Støttegruppen for etterlatte etter mordbrannen på Scandinavian Star.

Birkeland, M. S., & Heir, T. (2017 November). Making connections: a network approach to posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack. Paper presented at ISTSS 33rd Annual Meeting: Trauma and Complexity: From Self to Cells, Chicago.

Solberg, Ø., Birkeland, M. S., Blix, I., Hansen, M., & Heir, T. (2016 June). The Longitudinal Course of Post Traumatic Stress Symptomatology and Functional Impairment after the 2011 Oslo Bombing. Paper presented at Mental Time travel conference, Aarhus University.

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2016 October). Arbeidsmiljø og helse etter 22. juli. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Blix, I., Birkeland, M. S., Solberg, Ø., Hansen, M., & Heir, T. (2016 July). Centrality of event and posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing. Paper presented at Comparative Perspectives of Autobiographical Memory – What Animals and Humans Remember About Their Past, Århus.

Birkeland, M. S. (2015 November). For whom does time heal wounds? Individual differences in stability and change in posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 31st Annual Meeting, New Orleans.

Birkeland, M. S., Breivik, K., & Wold, B. (2012 October). Associations between social relationships and development of global self-esteem. Paper presented at Childhood and beyond: tracing cohorts across the lifecourse, Paris.

Birkeland, M. S., Torsheim, T., Leversen, I., & Wold, B. (2011 August). Patterns of transitions to adulthood. Paper presented at European Conference on Developmental Psychology 2011, Bergen.

Birkeland, M. S., Melkevik, O., Holsen, I., & Wold, B. (2010 September). Trajectories of global self-esteem development during adolescence. Paper presented at Developments and Challenges in Longitudinal Studies from Childhood, Cambridge.

Birkeland, M. S. (2009). Tilknytning og sosiale relasjoners betydning for ungdommers selvtillit. Impuls : Tidsskrift for psykologi, 63(2), 90-99.

Birkeland, M. S., Arefjord, K., Rimehaug, T., (2005). E-therapy as a supplement to traditional face-to-face therapy. A qualitative study of psychologists' and clients' experiences.

Wold, B., Birkeland, M. S., Torsheim, T., (2005). Depression and physical activity: a 10 year longitudinal study from 13 to 23 years of age. .4th Annual Conference of the International Society for Behavioural Nutrition and Physical Activity, Amsterdam.

Pressebilder