Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors

Thoresen, S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress, 27(6), 639-646. doi:10.1002/jts.21971

Terrorisme og katastrofer får massiv medieoppmerksomhet, og ofrene blir ofte kontaktet av journalister. Man vet lite om hvordan terror- og katastrofeofre oppfatter kontakten med media og om slike opplevelser påvirker psykisk helse.

I denne artikkelen beskriver vi hvordan positive og negative erfaringer med media påvirker posttraumatiske stress-reaksjoner (PTS) blant overlevende etter terrorangrepet på Utøya i Norge i 2011.

Det ble gjennomført ansikt til ansikt-intervjuer med 285 overlevende (47 % kvinner og 53 % menn) 14 til 15 måneder etter terrorangrepet. De fleste overlevende ble kontaktet av journalister (94 %) og deltok i intervjuer (88 %). De fleste overlevende vurderte sin pressekontakt og deltakelse som positive, og mediedeltakelse var ikke relatert til PTS-reaksjoner.

Overlevende som fant mediedeltakelse stressende hadde flere PTS-reaksjoner.  Å angre på mediedeltakelse hadde en svak sammenheng med lavere nivåer av sosial støtte og en følelse av å ha blitt sviktet.

Journalister bør være forsiktige når de intervjuer ofre. Klinikere bør være klar over medieeksponering som en potensielt ekstra belastning for ofrene.

Forskerne

 • Dyb, Grete

  Dyb, Grete

  Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

  Vis profil
 • Jensen, Tine

  Jensen, Tine

  Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

  Vis profil
 • Thoresen, Siri

  Thoresen, Siri

  Forsker I / dr. psychol.

  Vis profil