Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors

Thoresen, S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress, 27(6), 639-646. doi:10.1002/jts.21971

I denne artikkelen beskriver vi hvordan positive og negative erfaringer med media påvirker posttraumatiske stress-reaksjoner (PTS) blant overlevende etter terrorangrepet på Utøya i Norge i 2011.

Det ble gjennomført ansikt til ansikt-intervjuer med 285 overlevende (47 % kvinner og 53 % menn) 14 til 15 måneder etter terrorangrepet. De fleste overlevende ble kontaktet av journalister (94 %) og deltok i intervjuer (88 %). De fleste overlevende vurderte sin pressekontakt og deltakelse som positive, og mediedeltakelse var ikke relatert til PTS-reaksjoner.

Overlevende som fant mediedeltakelse stressende hadde flere PTS-reaksjoner.  Å angre på mediedeltakelse hadde en svak sammenheng med lavere nivåer av sosial støtte og en følelse av å ha blitt sviktet.

Journalister bør være forsiktige når de intervjuer ofre. Klinikere bør være klar over medieeksponering som en potensielt ekstra belastning for ofrene.

Forskerne