Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt

Andersen, A. J. (2010). Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51(3), 363-386.

Forskerne