Tema: Vold og overgrep

Personlig vekst eller økt sårbarhet? Posttraumatisk vekst fra et utviklingsperspektiv

Hafstad, G. S., & Glad, K. A. (2016). Personlig vekst eller økt sårbarhet? Posttraumatisk vekst fra et utviklingsperspektiv. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 76-89). Universitetsforlaget.

Mange mennesker som har opplevd noe traumatisk, forteller at de har endret seg på en positiv måte etter hendelsen.

De beskriver for eksempel at de føler seg sterkere enn før, at de har fått mer meningsfulle og nære relasjoner til andre mennesker, at de prioriterer bedre, og at livet har fått en ny og dypere mening. Dette fenomenet kalles posttraumatisk vekst. Nyere forskning tyder på at også barn og ungdom kan beskrive slike positive endringer i kjølvannet av belastende hendelser. I dette kapitlet drøfter vi om rapporteringer av post-traumatisk vekst i denne aldersgruppen utelukkende bør bli ansett som en positiv posttraumatisk endring, eller om det også kan være et uttrykk for økt sårbarhet.

Forskerne