Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway

Dyb, G., Jensen, T. K., Nygaard, E., Ekeberg, Ø., Diseth, T. H., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2014). Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. British Journal of Psychiatry, 204(5), 361-367. doi:10.1192/bjp.bp.113.133157

Til tross for at ungdom i mange land har blitt utsatt for terrorisme, har få studier sett på tidlig risiko og hvilke faktorer som beskytter mot senere utvikling av problemer i mental helse.

Målet med denne studien er å undersøke nivåene av posttraumatisk stress hos overlevende av massakren på Utøya i 2011, sammenlignet med befolkningen som helhet, og å identifisere faktorer som beskytter. 490 overlevende ble invitert til å delta. De som takket ja ble intervjuet ansikt til ansikt 4-5 måneder etter angrepet. Intervjuene var strukturerte.

325 av de overlevende deltok i studien, det vil si 66 % av de spurte. Overlevende hadde vært utsatt for stor fare og tap. Nivåer av posttraumatisk stress (PTS) var mer enn seks ganger høyere hos overlevende enn i befolkningen som helhet. Faktorer som hadde betydning for nivå av PTS var kvinnekjønn, status som etnisk minoritet, høyt grad av nærhet til traumatiserende hendelser, smerte, det å miste en av sine nærmeste og nivå av sosial støtte.

Karakteristika ved overlevende som kan måles kort tid etter et terroristangrep kan i stor grad forutsi kommende problemer i utsatte ungdommers mentale helse. Den sterke økningen av symptomer som ble observert var i stor grad knyttet til den traumatiske opplevelsen, og reflekterer de mentale helsekostnadene ved et terroristangrep.

Forskerne