Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylumseeking adolescents in Norway

Jakobsen, M., Meyer, M., & Heir, T. (2014). Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylumseeking adolescents in Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 10(1), 53-58. doi:10.2174%2F1745017901410010053

Mange mindreårige asylsøkergutter som kommer alene til Norge har store psykiske problemer, viser en studie av den psykiske helsen til et utvalg enslige mindreårige asylsøkergutter som kom til Norge mellom 2009 og 2011.

Til sammen kom det 406 gutter mellom 15 og 18 år til Norge i den valgte perioden. 160 av disse ble diagnostisert gjennom kliniske intervjuer omtrent fire måneder etter ankomst til Norge. Det viste seg at hele 42 prosent hadde minst én psykiatrisk diagnose. Guttene som deltok i studien ikke hadde oppsøkt hjelp for problemene sine, men var regnet som friske barn. Dette var altså ikke et klinisk utvalg, men et gjennomsnittlig utvalg enslige, mindreårige asylsøkere.

Over 16 prosent av guttene hadde ulike depressive lidelser, 10 prosent hadde angstlidelser og rundt hver tredje slet med posttraumatiske stresslidelser (PTSD). Hovedproblemet for disse guttene var gjenopplevelser av traumatiske hendelser og dårlig søvn. Dette kommer på toppen av belastningen det er å være asylsøker med en usikker fremtid.

Guttene kom i hovedsak fra Somalia og Afghanistan. Godt over halvparten av dem var farløse og over 20 prosent hadde mistet begge foreldrene sine. Halvparten hadde opplevd krigshandlinger, og vært vitne til vold mot andre. Rundt åtte av ti hadde også opplevd psykisk mishandling og følt seg truet på livet.

Forskerne mener at disse funnene innebærer at man bør vurdere om helsetilbudet og den generelle omsorgen som tilbys barna i mottak er god nok, også til å hindre at barna blir sykere.

Forskerne