Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på?

Nielsen, G. H., Danielsen, E., Befring, T. E., Bækkelund, H., Duckert, M., Fossum, I. S., & Storesund, I. J. (2013). Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7), 681-684.

Forskerne