Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Use of health care services before and after a natural disaster among survivors with and without PTSD

Rosendal, S., Mortensen, E., Andersen, H., & Heir, T. (2014). Use of health care services before and after a natural disaster among survivors with and without PTSD. Psychiatric Services, 65(1), 91-97. doi:10.1176/appi.ps.201200535

Danske turister som overlevde tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 som utviklet PTSD, gjorde større bruk av helsetjenester enn de som ikke utviklet PTSD. Forskning viser imidlertid at disse personene gjorde større bruk av helsetjenester også før katastrofen.

Denne artikkelen ser på sammenhengen mellom PTSD og bruk av helsetjenester. Gjennom et spørreskjema identifiseres personer som møter kriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ti måneder etter at de har overlevd en katastrofe. Videre sammenlignes deres bruk av helsetjenester før og etter katastrofen med de overlevende som ikke møter kriteriene for PTSD.

Ti måneder etter tsunamien i Sørøst-Asia 26. desember 2004 fikk danske turister som hadde vært i området, tilsendt et spørreskjema med spørsmål om demografiske kjennetegn og eksponering for tsunamien. Inkludert i spørreskjemaet var kontrollisten for PTSD, som måler symptomer på posttraumatisk stress. Personer som møtte visse kriterier, det vil si å bli fanget, berørt eller jaget av bølgene eller å ha vært vitne til død, alvorlige skader eller andres lidelser, ble inkludert i analysene. Dansk helseregister leverte data om hvor stor kontakt disse personene hadde med helsetjenesten før tsunamien (i årene 2002-2004) og etter tsunamien (årene 2005-2007).

Funnene viser at overlevende med PTSD eller delvis PTSD brukte helsetjenester mer enn overlevende uten PTSD både før og etter tsunamien. Man fant sammenheng mellom graden av posttraumatiske stress-symptomer og bruk av helsetjenester etter katastrofen. Imidlertid var denne sammenhengen ikke lenger av betydning (signifikant) når man tok høyde for bruk av helsetjenester før katastrofen.

Bruk av helsetjenester etter katastrofen kan forutsies ved å se på bruk før katastrofen, og knapt påvirket av PTSD-utbruddet i seg selv. Sammenheng mellom PTSD og påfølgende helseproblemer må derfor tolkes med forsiktighet.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil