Utvikling av psykiske og psykososiale helsetjenester ved Helsesenteret for papirløse migranter

Mburu, C. B., Middelthon, A. L. O., & Hilden, P. K. (2015). Utvikling av psykiske og psykososiale helsetjenester ved Helsesenteret for papirløse migranter. In S. K. N. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (Red.) Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet (pp. 165-182). Gyldendal Juridisk.

Forskerne