Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Hvordan man forstår volden, vil ha konsekvenser for hvilke fagmiljøer og sosiale grupperinger som tar ansvar for og involveres i arbeidet mot vold, og for fordeling av ressurser. Kapitlet argumenterer for at vold i parforhold fortsatt bør forstås som et likestillingsproblem, samtidig som også andre perspektiver, som helseperspektiv og rettslige perspektiver er viktige.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.