Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Dette kapitlet diskuterer hvordan ulike måter å forstå og måle vold i parforhold på har konsekvenser for kunnskapsproduksjon, politikk og samfunnets håndtering av volden.

Hvordan man forstår volden, vil ha konsekvenser for hvilke fagmiljøer og sosiale grupperinger som tar ansvar for og involveres i arbeidet mot vold, og for fordeling av ressurser. Kapitlet argumenterer for at vold i parforhold fortsatt bør forstås som et likestillingsproblem, samtidig som også andre perspektiver, som helseperspektiv og rettslige perspektiver er viktige.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.

Forskerne

  • Bjørnholt, Margunn

    Bjørnholt, Margunn

    Forsker I / Professor II, UiB

    Vis profil