Aktuelt

Cecilie Daae blir ny direktør ved NKVTS

Cecilie Daae (60) etterfølger Inger Elise Birkeland som direktør ved NKVTS. Daae tiltrer stillingen nærmere sommeren.

Cecilie Daae blir ny direktør ved NKVTS

Daae har solid kompetanse og lang erfaring i å lede tunge kunnskapsmiljøer og kommer sist fra stillingen som administrerende direktør for Helse Nord. Tidligere har hun blant annet vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Strategisk med godt overblikk

– NKVTS får en direktør som har gode forutsetninger for å styrke og videreutvikle organisasjonen. Hun er strategisk, kjenner forvaltningen og har forståelse for politiske prosesser, sier Herlof Nilssen, styreleder i NKVTS.

Styreleder for NKVTS, Herlof Nilsen

Hovedaktiviteten ved NKVTS er å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene det kan medføre.

Medvirkning og samarbeid

I sin virksomhetsstrategi peker NKVTS på at forsknings- og implementeringsarbeidet skal holde høyt internasjonalt nivå, være relevant og samfunnsnyttig.

– Strategien er god og jeg tror vi gjennom å tydeliggjøre komplekse problemstillinger får dem gjennomført ved hjelp av medvirkning, samarbeid og god dialog med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Å bidra til et bedre liv for berørte av vold og traumer er lett å stille seg bak og noe alle bør strekke seg etter, sier Daae.