Aktuelt

Disputas: Intimitetens mørke side

4. juni disputerer Per Moum Hellevik med sin avhandling om kjærestevold blant nordeuropeiske tenåringer, og digitale mediers rolle i slik atferd. Hellevik finner at digitale medier inkluderes i flere former for kjærestevold, og ofte forekommer i samspill med voldelig atferd som skjer ansikt–til–ansikt.

Per Moum Hellevik disputerer ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Digitale mediers inntog i unge menneskers liv er omfattende og har hatt stor innvirkning på deres muligheter for sosial interaksjon. Samtidig er ungdomstiden en sentral periode for utviklingen av intime relasjoner. Digitale medier spiller en viktig rolle i unges intime interaksjon. Dessverre karakteriseres noen kjæresterelasjoner av voldelig og skadelig atferd. I sin avhandling har Hellevik sett nærmere på kjærestevold blant nordeuropeiske tenåringer, med et utvidet fokus på digitale mediers rolle i slik atferd.

Seminar om kjærestevold i Norden

I anledning disputasen arrangerer NKVTS et gratis halvdagsseminar med inviterte forskere og organisasjoner fra Danmark, Finnland og Sverige den 18. juni. Les mer om seminaret Kjærestevold i Norden og meld deg på.

Les mer om forskningsprosjektet.

Stipendiat Per Moum Hellevik.
Stipendiat Per Moum Hellevik.

Avhandlingen dekker flere aspekter av kjærestevold, blant annet innvirkninger av slik vold på de som utsettes for det, karakteristika ved digital kjærestevold, gråsoner mellom intimitetspraksiser og voldelig/misbrukende atferd, og tenåringers egne tanker om forebygging og intervensjon av kjærestevold.

Hellevik finner at digitale medier inkluderes i flere former for kjærestevold, og forekommer ofte i samspill med voldelig atferd som skjer ansikt–til–ansikt. Hellevik finner også at intimitet og intimitetspraksiser i noen tilfeller spiller en sentral rolle i tilrettelegging og forverring av kjærestevold, og videre at digitale medier kan være med på å øke risikoen for å utsettes for kjærestevold. I sammenheng med disse funnene ser Hellevik at tenåringer etterspør mer informasjon og kunnskap om hva som utgjør sunne, intime forhold, i tillegg til informasjon om skadelig og destruktiv oppførsel i slike relasjoner.

Gjennom Ulrich Becks «individualization»-teori forsøker Hellevik så å forstå kjærestevold på et mer overordnet samfunnsnivå. Hellevik argumenterer for at karakteristika av individualisering – inkludert prosessens effekt på intimitet – samspiller med voldelig og misbrukende atferd i intime forhold, og legger i noen tilfeller til rette for vold og viktimisering. Samtidig belastes de involverte med ansvaret for kjærestevolden, selv om aspekter av slik skadelig atferd kan ses som forankret i visse fortsatt rådende samfunnsstrukturer. Hellevik konkluderer med at økt kunnskap og informasjon til unge mennesker om intime relasjoner, seksualitet, og intimitetspraksiser er sentralt i kampen for å forhindre og stoppe kjærestevold.