Tema: Vold og overgrep

Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR). Connecting Online and Offline Contexts and Risks.

STIR - Safeguarding Teenage Intimate Relationships er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner/universiteter i fem ulike land: Norge, England, Italia, Kypros og Bulgaria. Målet med studien er å undersøke omfanget av vold (fysisk, emosjonell, seksuell og digitalt) mellom ungdommer (14-17 år) i nære relasjoner, og voldens fenomenologi.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Å generere kunnskap om fenomenet vold mellom ungdom i nære relasjoner (‘dating violence’), dets omfang og hvordan det utspiller seg i livet til utsatte ungdommer. Av spesiell interesse er ungdommenes tanker om forebygging og intervensjon.

Vi er interessert både i den volden som utøves ansikt-til-ansikt (offline) og på digitale medier (online).

Delmål

Metode

Spørreskjema til 1000 elever, 14-17 år. Kvalitative intervju med 20 utsatte ungdommer.

Publikasjoner

Barter, C., Stanley, N., Wood, M., Lanau, A., Aghtaie, N., Larkins, C., & Øverlien, C. (2017). Young people’s online and face-to-face experiences of interpersonal violence and abuse and their subjective impact across five european countries. Psychology of Violence, 7(7), 375-384. doi:10.1037/vio0000096

Hellevik, P. (2017). Digital Intimate Partner Violence and Abuse Among Youth: A Systematic Review of Associated Factors. In S. Holt, C. Øverlien & J. Devaney (Eds.) Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe (pp. 192-214). Jessica Kingsley Publishers.

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264

Stanley, N., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., Lanau, A., & Øverlien, C. (2016). Pornography, sexual coersion and abuse, and sexting in Young people’s intimate relationships: A European study. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516633204

Hellevik, P., Øverlien, C., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., & Stanley, N. (2015). Traversing the Generational Gap: Young People’s Views on Intervention and Prevention of Teenage Intimate Partner Violence. In N. Stanley & C. Humphreys (Eds.) Domestic Violence and Protecting Children: New Thinking and Approaches (pp. 34-48). .

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater