Aktuelt

Korona: Forberedelse før og ivaretakelse etter vakt

Hjelp til å redusere stress hos helsepersonell under pandemien vil være avgjørende for ytelse der og da og funksjon over tid.

Se vår samleside med råd til ulike grupper: helsepersonell, voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk.

I akuttsituasjoner settes helsepersonell på strekk. Mange vil stå i ekstreme valg med henhold til behandling, prioriteringer av hvem som kan få videre behandling og så videre. Akutt stress reduserer evne til å utføre arbeidsoppgaver på en god måte. Hjelp til å redusere stress hos helsepersonell under pandemien vil være avgjørende for ytelse der og da og funksjon over tid.

Her er nyttige tips til ledelse ved avdelingene til hva som er lurt å gjøre før helsepersonell går i gang med arbeidet, og etter at man er ferdig på vakt:

 • Sørg for at rutinene er tydelig formidlet og at rasjonale er tydelig kommunisert. Personer som blir nødt til å ta raske avgjørelse på kort tid vil klare dette best dersom de er innforstått med rasjonale for prioriteringene.
 • Trygghet smitter
  Pass på deg selv og ha fokus på å bevare roen. Medarbeidere trenger en leder som er trygg og rolig når de selv står i en stressende situasjon. Skap trygghet ved å anerkjenne de ansattes arbeidspress og potensielle følelser av stress og utilstrekkelighet.
 • Hold på hverdagslige rutiner
  Det er lurt at du både hjelper deg selv og dine ansatte til å ivareta grunnleggende behov. Ha fokus på god søvn og sunne måltider. Fysisk aktivitet er også viktig da det bidrar til å senke stress i kroppen.
 • Sosial støtte
  Oppmuntre kollegaer til å ha kontakt med kollegaer, venner og familie. Det er viktig for å oppleve støtte, oppmuntring og senke stress.
 • Gjør det som fungerer for dere
  Oppretthold rutiner som fungerer på arbeidsplassen. Gi de ansatte støtte og oppmuntring til å opprettholde meningsfulle aktiviteter etter arbeidstid.
 • Tilby hjelp
  Dersom belastningene med jobb blir for store å håndtere for deg eller dine ansatte. Snakk med noen som kan tilby profesjonell hjelp og støtte.