Råd under korona-pandemien

Vi lever nå med de strengeste begrensningene siden krigen. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Her finner dere råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen. Flere av tekstene er oversatt til ulike språk. Se menyen til venstre.

Koronasmitten og smitteverntiltakene kan medføre ekstra belastninger for alle, og kanskje særlig for deg som har psykiske plager eller rusproblemer.

Til foreldre

Det å ha informasjon og være forberedt kan redusere ditt eget stress og være beroligende for dine barn.

Til barn og unge

Mange barn og unge er engstelige for at de selv eller noen de er glad i skal bli smittet med korona. Husk at det finnes alarmtelefoner du kan ringe dersom det blir veldig vanskelig hjemme.

Til fagpersonell

Våre koronarelaterte publikasjoner er samlet på egen side.

Vi har gjennomgått forskning på psykososiale konsekvenser av pandemier. Her finner du lenker til tekster, der vi peker på særlig sårbare grupper, og gir en modell for hjelpebehov.

Krisesentre under korona

Situasjonen for voldsutsatte

Vi vet at situasjonen for mange voldsutsatte, både barn og voksne, forverrer seg i situasjoner som den vi opplever nå. Det kan også være slik at flere som ikke har opplevd vold tidligere vil utsettes for vold under korona-pandemien.

Ivaretakelse av helsepersonell

Forskere ved NKVTS har utarbeidet noen tekster som omhandler hvordan helsepersonell kan reagere under perioder med særlig press, og hvordan ledere kan ivareta sine ansatte.