Råd under korona-pandemien

Smitterverntiltakene under koronapandemien gav oss de strengeste begrensningene siden krigen. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Her er råd fra NKVTS om hvordan best håndtere situasjonen.

Pandemien rammet oss hardt. Vi har opplevd sykdom og død, negative psykososiale konsekvenser og økonomiske tap. Mange har hatt behov for hjelp og støtte for å håndtere psykososiale problemer. Noen vil ha behov for omfattende tiltak og behandling over tid.

Siden det første utbruddet har det kommet mye forskning om hvordan pandemien og inngripende smitteverntiltak påvirker helse, velferd og mestring. Studiene dokumenterer at krisen har ført til økt stress og psykiske helseplager i befolkningen som helhet og for særlig utsatte grupper i samfunnet.

På disse sidene har vi samlet råd til befolkningen generelt, og til helsemyndigheter, om hvilke tiltak som kan være gode for å takle hverdagen i en unntakstilstand som en pandemi.

Se også: Koronabiblioteket over forskningsbasert kunnskap rundt psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi, med fokus på covid-19 spesielt.

Innholdet på denne siden ble utarbeidet våren 2020. Noe av informasjonen kan være utdatert.