Aktuelt

Korona: Råd til deg som har psykiske plager

Koronasmitten og smitteverntiltakene kan medføre ekstra belastninger for alle, og kanskje særlig for deg som har psykiske plager eller rusproblemer.

Se vår samleside med råd til ulike grupper: helsepersonell, voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk.

Bekymringer og stress knyttet til situasjonen vil kunne forverre de psykiske helseplagene du har eller medføre at nye symptomer dukker opp. I tillegg kan de iverksatte tiltakene i samfunnet gjøre det vanskeligere å bruke de mestringsstrategiene som ellers er til hjelp. Dette gjelder særlig dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av koronasmitte.

Følgende råd kan være nyttige:

  • Det er viktig at du forsøker å holde deg til den vanlige behandlingsplanen din. Ta kontakt med din behandler eller annet hjelpepersonell ved behov eller dersom du har spørsmål. Dette er spesielt viktig dersom du opplever at din psykiske helsetilstand forverrer seg betydelig. Unngå at fokuset på smittevern går på bekostning av å ta vare på helsen din.
  • Det er utarbeidet egne råd for å håndtere psykiske belastninger for personer i karantene og isolasjon. Disse rådene vil også være nyttige for personer med psykiske helseplager.
  • Husk å ta i bruk de mestringsstrategiene som har hjulpet deg før. Hvis disse ikke lar seg gjennomføre på grunn av de nåværende smittetiltakene, forsøk å finne alternativer. Ta kontakt med behandler eller hjelpeapparat dersom du trenger hjelp og råd til dette.
  • Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme og struktur, særlig dersom du er i karantene/isolasjon eller er forhindret fra å delta i vanlige aktiviteter på grunn av smittetiltak.
  • Oppretthold sosial kontakt med venner, familie og andre som er en støtte for deg, eventuelt over telefon eller sosiale medier dersom du ikke kan møte dem fysisk.
  • Anerkjenn at dine psykiske helseplager og din historie kan påvirke hvordan du tenker, føler og reagerer på korona-situasjonen.
  • Det er ikke uvanlig å være engstelig, stresset eller å bli bekymret.
  • Husk at selv om tiltakene som gjøres nå er omfattende, er hensikten å hindre at flere blir smittet og å beskytte dem som er særlig sårbare for koronaviruset.