Aktuelt

Snarvei til forskning om voldsrelaterte problemer

Nå finnes det en samlet oversikt over forskning på behandling av personer som utøver eller er utsatt for vold. - Voldsforskningskartet er en snarvei til relevante studier.

Det sier Marianne Sandbu Ryeng, spesialist i klinisk voksenpsykologi ved RVTS Nord. Sammen med personer fra Folkehelseinstituttet og NKVTS har hun bidratt til oversikten, kalt «Voldsforskningskartet».

Grunnlag for behandling

NKVTS har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tiltak og behandlingsforløp for personer som er utsatt for og som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep. Som ledd i dette arbeidet har senteret fått hjelp av Folkehelseinstituttet og RVTS Nord til å lage en oversikt over oppsummert forskning på feltet.

Forskerne har gjennomgått nærmere 11 000 studier av behandlingstiltak for personer som utøver og/eller er utsatt for vold. Disse er vurdert etter en rekke kriterier. Etter en grundig utvelgelsesprosess stod forskerne til slutt igjen med 349 systematiske oversikter som har fått plass i Voldsforskningskartet.

Oppsummert forskning

En systematisk oversikt er en oversikt over flere forskningsartikler om samme emne. Ryeng forteller at systematiske oversikter ofte blir brukt i vurdering av effektspørsmål, fordi en oppsummering av mange studier gir sikrere kunnskap enn resultater fra en enkeltstudie.

– Formålet med systematiske oversikter er å se forskningsresultater fra relevante studier om en problemstilling under ett. En systematisk oversikt gir en grundig oppsummering av hva forskning har vist om en bestemt problemstilling, sier Ryeng.

Må vite at behandling virker

Ryeng forteller at vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet.

– En stor del av utsatte personer er også i risiko for å oppleve gjentatt vold. Og mange studier viser at personer som utøver vold, i mange tilfeller selv har vært utsatt for vold i oppveksten, sier Ryeng.

For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den er virksom.

Hvordan vet vi at det virker?

Det finnes et utall behandlingsformer og -metoder som skal hjelpe mot voldsrelaterte problemer. Men hvordan vet vi at de virker? Hvilken kunnskap finnes om behandling og oppfølging av personer som utøver og er utsatt for vold og seksuelle overgrep?

– Det er her Voldsforskningskartet kommer inn, sier Ryeng.

Kartet er en visuell oversikt over behandling- og oppfølgingstiltak på den ene aksen og formål med behandlingen på den andre aksen i en tabell. Ved bruk av innebygde filtre, kan du som fagutvikler for eksempel i spesialisthelsetjenesten, i en kommune eller ved en barnevernsintitusjon, krysse av for hvilken problemstilling og type oppfølging du ønsker å undersøke nærmere. Kartet viser deretter hvor mange oppsummerte studier som finnes på det aktuelle området og hvilken kvalitet de har. I tillegg ligger det lenker i kartet som gir deg mulighet å se originalartiklene ved et par klikk.

Må lese artikler

– Kartet gir ikke en anbefaling for hvilken metode du bør velge. Det må du inn i studiene og lese deg frem til. Men, kartet er en helt super snarvei rett til kilden, og hjelper deg å manøvrere i mylderet av studier av behandlingseffekter og brukererfaringer, sier Ryeng.

Voldsforskningskartet finner du her