Oversikt over behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold

Hvilken kunnskap finnes om behandling og oppfølging av personer som utøver og er utsatt for vold og seksuelle overgrep? På hvilke områder mangler vi forskning?

Vi har lansert et kart som viser oppsummert forskning på voldsrelaterte problemer.

Voldsforskningskartet finner du ved å følge denne  lenken.

Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten. For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den er virksom.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra NKVTS kartlagt systematiske oversikter av oppsummert forskning, om behandling for personer som er utsatt for og/eller som utsetter andre for vold.

NKVTS har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for behandling og forløp for personer som er utsatt for og som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep. Denne forskningskartleggingen inngår som del av det arbeidet.

Her kan du lese mer om hva oppsummert forskning vil si.

Opptak av seminar

Voldsforskningskartet ble lansert med et seminar den 13. mai 2019. Opptak av seminaret finner du her.

Voldsforskningskart

En systematisk oversikt over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller har utøvet vold og seksuelle overgrep. Områdene der det finnes forskning og evaluerte tiltak er visuelt fremstilt i tabell med filtreringsmuligheter.
NB! Dette kartet kan ikke åpnes med Internet Explorer. Andre nettlesere skal fungere.

Voldsforskningskart (HTML, 1.2MB)

Rapport

Rapporten «Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold: Et forskningskart over systematiske oversikter» kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Følg lenken under.

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold: Et forskningskart over systematiske oversikter (https://www.fhi.no/publ/2019/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-vold)