Aktuelt

Utsatt for seksuelt overgrep? Delta i TRUST-studien

Alle personer over 16 år som har vært utsatt for et seksuelt overgrep siste 12 måneder, inviteres til et landsomfattende forskningsprosjekt. Forskerne vil finne ut hvordan de utsatte har det, og hvilken hjelp de tilbys.

Portrettbilde av Ines Blix. Foto: Kristoffer Sandven
Ines Blix er prosjektleder for TRUST-studien. Foto: Kristoffer Sandven

– Endelig skal de utsattes stemmer bli hørt. Vi vet for lite om hvilken hjelp som gis i tiden etter et overgrep. Vi vet også alt for lite om hvordan utsatte opplever den hjelpen de får. Med økt kunnskap kan hjelpeapparatet gi mer målrettet og bedre hjelp til de som rammes, sier forsker og prosjektleder for TRUST-studien, Ines Blix.

Målet med studien er å forbedre helse og livskvalitet for personer utsatt for seksuelle overgrep, og å forebygge langvarige skadevirkninger.

Stor variasjon i hjelpetilbud

1 av 10 norske kvinner utsettes for et seksuelt overgrep i løpet av livet, og kun 1 av 10 av disse oppsøker hjelp i tiden etter et overgrep. Hjelpen den utsatte får, varierer stort etter hvor vedkommende bor.

– Det finnes ikke et enhetlig oppfølgingstilbud til overgrepsutsatte. Vi vet heller ikke nok om hvilke behov de har og hva som er hjelpsomt, sier forsker Siri Thoresen.

Det er 30 år siden forrige studie så på hvordan det går med overgrepsutsatte over tid.

Portrettbilde av Siri Thoresen. Foto: Kristoffer Sandven
Siri Thoresen, Forsker I. Foto: Kristoffer Sandven

Utvider studien

Våren 2023 startet forskerne å rekruttere utsatte som oppsøkte et overgrepsmottak som deltakere til studien. Nå utvides studien og alle personer som har vært utsatt for et seksuelt overgrep siste 12 månederinviteres til å delta, uavhengig av om de har søkt hjelp i det offentlige helsevesenet eller ikke.

– De som deltar er med på å bedre hjelpen til andre som i fremtiden blir utsatt for det samme som dem, sier Thoresen.

Instagramkampanje

For å nå ut til mulige deltakere får forskerne hjelp av reklamebyrået TRY. I uke 43 starter de en rekrutteringskampanje på sosiale medier. Flere kjente profiler har sagt ja til å hjelpe og stiller opp gratis.

– Vi håper at kampanjen når bredt ut, slik at alle som har vært utsatt for overgrep siste 12 måneder får mulighet til å delta og dele sine erfaringer. Jo flere som deltar i studien, jo mer helhetlig bilde får vi av hvordan det går med overgrepsutsatte over tid. Det gir oss bedre innsikt i hvordan vi kan sikre god hjelp og omsorg for rammede, sier Blix.

Les mer om studien

 

TRUST-studien på Instagram