Aktuelt

Skal forske på hvordan det går med utsatte for seksuelle overgrep

Et nytt forskningsprosjekt skal kartlegge hvordan det går med utsatte for seksuelle overgrep over tid, og hvilken hjelp og støtte de tilbys. Prosjektet skal gi mer innsikt i hvilke erfaringer de berørte har med hjelpeapparat, rettsvesen og hvordan de blir møtt av andre.

Forsker Siri Thoresen leder den nye studien, TRUST. Foto: Kristoffer Sandven

På bakgrunn av dette har NKVTS utviklet prosjektet TRUST, som er en nasjonal studie som skal følge utviklingen av helse og tillit hos personer som har oppsøkt hjelp ved et overgrepsmottak i Norge. Studien vil gi innsikt i hvilke behov denne gruppen har, oppfølgingen som tilbys, og hva som må gjøres for at flere får den hjelpen og støtten de trenger.

– Vårt mål med studien er å forbedre helse og livskvalitet for personer utsatt for seksuelle overgrep. I tillegg ønsker vi å forebygge langvarige skadevirkninger, sier Siri Thoresen, forsker og prosjektleder ved NKVTS.

Tillit etter overgrep

Studien starter opp denne våren med å invitere personer som oppsøker et overgrepsmottak etter å ha vært utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep. De aller fleste overgrepsmottakene er med og samarbeider om studien.

– Vi ønsker å vite hvordan utsatte har blitt møtt i tiden etter overgrepet, både av det offentlige hjelpeapparatet, rettsvesenet og av sitt eget sosiale nettverk. Vi vil i tillegg spørre om forhold og tillit til andre mennesker og samfunnet, kort om bakgrunnen deres, litt om det personene har opplevd og hvordan de har det nå, sier Thoresen.

Tre intervjutidspunkt

De som deltar kan velge om de vil fylle ut et spørreskjema på nett, eller bli intervjuet på telefon eller over en sikker videosamtale. For å finne ut hvordan det går med deltakerne over tid, skal forskerne kontakte deltakerne igjen etter 3 og 6 måneder.

Hjelp til andre i samme situasjon

Selv om mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep opplever å være i krise, håper forskerne så mange som mulig sier ja til å delta i studien.

– Studien vil gi kunnskap om hvordan erfaringer med hjelp og støtte kan påvirke utsattes helse og tillit til samfunnet, og om hvilken hjelp og oppfølging de trenger for å få det bedre. De som deltar er dermed med på å bedre hjelpen til andre som i fremtiden blir utsatt for det samme som dem, sier Thoresen.