Aktuelt

Vil minske gapet mellom forskning og klinikk

NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling er klinisk relevant for alle som jobber med traumer.

– Dette er en svært viktig konferanse for terapeuter som jobber med barn og voksne. At vi har klart å samle et stjernelag av foredragsholdere fra Norge og utlandet betyr mye, sier Silje Ormhaug, psykologspesialist og ansvarlig for konferansen.

Konferansen arrangeres 3.-4. mai på Thon Hotel, Storo i Oslo.

Les mer om program og påmelding her.

Nye kriterier for behandling

Blant temaene som blir belyst på konferansen er de nye ICD-11 diagnosekriteriene for behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kompleks PTSD. Disse nye kriteriene kan potensielt bety mye for dagens behandlingsmodell. Foredraget holdes av professor Marylene Cloitre ved New York University.

– Vi er veldig heldig som har fått med oss Cloitre. Hun er en kapasitet på området som har vært sentral i utviklingen av de nye kriteriene, og veldig viktig for utviklingen av PTSD-behandling på verdensbasis, sier Ormhaug.

Praktisk flyktninghjelp

Norge står på terskelen til å motta den kanskje største flyktningestrømmen noensinne. Vi vet det vil bli merarbeid for mange terapeuter, men hvordan møter vi dette rent praktisk? Tre foredragsholdere belyser dette temaet fra hver sin innfallsvinkel.

Johanna Unterhitzenberger fra Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt snakker om TF-CBT med flyktninger. Ragnhild Dybdahl fra FHI snakker om psykososiale tiltak for flyktninger og Akaiah Ottosen løfter frem den kultursensitive terapeuten.

Nettovergrep

Portrett av Silje Mørup Ormhaug
Silje Mørup Ormhaug, Forsker II / psykologspesialist

Hva slags hjelp som er nyttig for personer som har vært utsatt for nettovergrep er et tredje tema som blir berørt.

– Vi mener selv vi har satt sammen et så faglig interessant program at alle terapeuter som enten jobber med barn eller voksne vil finne dette attraktivt. Er det en faglig oppdatering sammen med hyggelige kolleger du skal ha med deg i år så er det denne, avslutter Ormhaug.